"Zaļās lapas"

Kopš 2023. gada februāra "Zaļās skolas" skolotāja Lelde Kalcenava - Makare kopā ar pamatskolas bērniem izveidojusi skolas avīzi, kura saucās "Zaļās lapas". Avīzīte iznāk reizi mēnesī un tās tapšanā piedalās gan skolotāja Lelde, gan arī paši bērni, kas ne tikai raksta rakstiņus par pasākumiem un notiekošo, bet arī vada intervijas un atraksta tās. Tāpat arī avīzītē redzami bērnu zīmēti komiksi un aptaujas. Šādi bērniem tiek attīstītas žurnālistikas un rakstīt prasmes, turklāt, tiek iemūžināti skolas notikumi arī rakstveidā.