Grupā "Kļava" dzirdamas bērnu čalas, smiekli, raudas, sīku soļu dipoņa. Gaišs mājīgums, mazliet romantikas un bērnišķīgas telpas. Visapkārt liela rosība. Krāsas, grāmatas, spēles, rotaļas, pasakas, dejas, mūzika, diendusa. Daudz pētošu acu skatu un smaidu.


Rotaļnodarbību saraksts 4-5gadīgu bērnu grupā “Kļava”

2022./2023. mācību gadā

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Mācību jomas1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma plkst.10.10
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.10.101. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
plkst.10.101. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Dienas režīms 3-4gadīgu bērnu grupā “Kļava”

2022./2023. mācību gadā

Integrēta rotaļnodarbība noris visas dienas gaitā, ietverot pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu patstāvīgu rotaļdarbību.

Rotaļnodarbība noris gan ārā, gan telpās.

LaiksAktivitāte
7.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
8.40Brokastis
9.00Rīta aplis, rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
12.10Pusdienas
12.30Atpūta
15.40Launags
Līdz 19.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs

Dienas režīms sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra  noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,  kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.