Valsts piešķirtais līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai (1.- 4. klase) - 2.15 EUR/dienā .
Valmieras pilsētas pašvaldība VAIRS nepiešķir atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem, 30% (daļējai pusdienu maksas segšanai.)
Valmieras pilsētas pašvaldība VAIRS nepiešķir pabalstus bērniem ar invaliditāti, 100% ēdināšanas maksas segšanai. Iespējams, ka 2023.gada pavasarī , atkārtoti tiks lemts par šo jautājumu un vecākiem būs iespēja saņemt atbalstu savu, īpašo bērnu ikdienas ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai bez maksas, skolā.


Par visu atlaižu piešķiršanu, bērnu vecākiem, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu atbildi.

Izglītības iestādē izglītojamo ēdienkarte tiek sastādīta ievērojot ēdināšanas noteikumos paredzētās nedēļas normas. Tā tiek sabalansēta atbilstoši izglītojamā vecumam. Ēdienkartē atbilstoši normām ir ierobežots cukura un sāls patēriņš. Ēdiens tiek gatavots izmantojot pēc iespējas vairāk ekoloģiski audzētus produktus. Ja izglītojamam ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, cukura diabēts, pārtikas alerģija vai nepanesība), kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, izglītojamam tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana saskaņā ar ārstniecības personas (jāiesniedz ārsta izdota izziņa) rakstiskiem norādījumiem. Līdz ar to, vecākam ir jāinformē izglītības iestādes vadība un personāls, ka izglītojamam ir nepanesamība uz atsevišķiem produktiem un izglītības iestāde nodrošinās ēdienu, kas nekaitē izglītojamā veselībai. 

Piedalāmies programmā “Piens un augļi skolai”. Šī ir iespēja bērniem bez maksas trīs reizes mācību nedēļā saņemt gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus. Skolai ir noslēgti līgumi par produktu piegādi:  SKOLAS AUGLIS - ZS "VECCEPĻI", SKOLAS PIENS - AS "Straupes piens".

Izmaksas : 

pirmsskola: Brokastis eur 1.00, Pusdienas eur 2.00, launags eur 1.00

skola: Brokastis eur 1.00, Pusdienas eur 2.80, launags eur 1.00


ĒDIENKARTES / KALKULĀCIJAS

Lai redzētu dienas ēdienkarti, lūdzu atver PDF failu, sev interesējošam datumam. 

1.septembra svētku zupa , visai VALMIERAS ZAĻĀS SKOLAS saimei                               
 
                       

    

                                                                                                            LABU APETĪTI!