Grupā "Ābele" pievēršam lielu vērību adaptācijas periodam, mazajiem bērnudārzniekiem uzsākot savas gaitas pirmsskolā. Šī laika posma prioritāte ir bērna labsajūta draudzīgā un atvērtā vidē, kurā nepieciešamības gadījumā var iesaistīties arī bērnu visuzticamākās personas (kāds no vecākiem vai vecvecākiem, auklīte vai tml.). Personāla iejūtība un pretimnākšana, jauno draugu iedrošinājums un atbalsts topošajiem bērnudārzniekiem rada vēlmi un prieku katru rītu atgriezties bērnudārzā.

Rotaļnodarbību saraksts 1,5-2gadīgu bērnu grupā “Ābele”

2023./2024. mācību gadā

Diena/ Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību jomas 1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
plkst.9.45
 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.00
1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
plkst.9.45
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.00

Dienas režīms 1,5-2gadīgu bērnu grupā “Ābele”

2023./2024. mācību gadā

Integrēta rotaļnodarbība noris visā dienas gaitā, ietverot pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu patstāvīgu rotaļnodarbību. Rotaļnodarbības noris telpās un/vai ārā.

Laiks Aktivitāte
7.00 Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
8.20 Brokastis
9.00 Rīta aplis, rotaļnodarbība, individuālais darbs
Diena/ Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību jomas 1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
plkst.9.45
 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.00
1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
 2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
plkst.9.45
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.00
11.30 Pusdienas
12.00 Atpūta
15.20 Launags
Līdz 19.00 Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs

Dienas režīms sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra  noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,  kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.