Grupā "Ābele" pievēršam lielu vērību adaptācijas periodam, mazajiem bērnudārzniekiem uzsākot savas gaitas pirmsskolā. Šī laika posma prioritāte ir bērna labsajūta draudzīgā un atvērtā vidē, kurā nepieciešamības gadījumā var iesaistīties arī bērnu visuzticamākās personas (kāds no vecākiem vai vecvecākiem, auklīte vai tml.). Personāla iejūtība un pretimnākšana, jauno draugu iedrošinājums un atbalsts topošajiem bērnudārzniekiem rada vēlmi un prieku katru rītu atgriezties bērnudārzā.

Rotaļnodarbību saraksts 1,5-3 gadīgu bērnu grupā “Ābele”

2022./2023. mācību gadā

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Mācību jomas1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma  plkst.9.40
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.40


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.9.40


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


Dienas režīms 1,5-3gadīgu bērnu grupā “Ābele”

2022./2023. mācību gadā

Integrēta rotaļnodarbība noris visas dienas gaitā, ietverot pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu patstāvīgu rotaļdarbību.

Rotaļnodarbība noris gan ārā, gan telpās.

LaiksAktivitāte
7.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
8.20Brokastis
9.00Rīta aplis, rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
11.30Pusdienas
12.30Atpūta
15.20Launags
Līdz 19.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs

Dienas režīms sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra  noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,  kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.