Izglītojamajiem, kuriem ir noteikta īpaša kopšana, speciāla programma, likumā noteiktajā kārtībā nodrošinām pedagoga vai skolotāja palīgu, izglītojamā asistentu. 

Izvērtējot bērna runas, kā arī mutvārdu un rakstu valodas attīstību tiek nodrošinātas logopēda nodarbības.