UZŅEMAM IZGLĪTOJAMOS 2022./2023. MĀCĪBU GADAM 

VISĀS PAMATSKOLAS KLASĒS, visa gada garumā (1.-9.)

Lūdzu, aizpildi pieteikumu vai iesniegumu (atrodams: iesniedzamie dokumenti)!

                

Gaidi zvanu, lai vienotos par tikšanos klātienē

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana


Uzsāc mācības VALMIERAS ZAĻĀ SKOLĀ!

   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz 26.05.2025)
 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111, 21011114); 
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 • Iesniegums (lūdzu aizpildi un atsūti uz e-pastu: valmieraszalaskola@gmail.com ): 
  Spied šeit:  ZS_vecaku_iesniegums_SKOLA-2.doc

 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot dzimšanas apliecības oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte, veidlapa 026/u (stājoties 1. klasē);
 • Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai (stājoties 1. klasē);
 • Iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Cita nepieciešamā informācija pēc vajadzības.
 • No 2.līdz 9.klasei, medicīnas dokumenti, personas lieta u.c. tiek izgūti no iepriekšējās mācību iestādes, pēc iesnieguma saņemšanas.

MĀCĪBU MAKSA PAMATSKOLĀ  2022./2023. m.g.

 • Iestāšanās maksa skolā 100.00 EUR (vienreizējs maksājums no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri mācās skolā un iestāšanās datuma);
 • Mācību maksa pamatskolā (klātienē) ir 150.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pamatskolā 2023.gadā ir 480.00 EUR mēnesī, ja neseko pašvaldības līdzfinansējums; 
 • Mācību maksa pamatskolā (1.-9.klase) ir 100.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā; iestājoties pēc 05.09.2022. - 120 EUR mēnesī;
 • Mācību gada maksu sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 12 maksājumos, kurus iespējams veikt pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

CITA INFORMĀCIJA

 • Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi no sešu gadu vecuma, vai arī vēlāk kā noteikts, saskaņā ar vecāku pamatotām vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam;
 • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana ar DEA atzinumu un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);
 • Pamatskolas speciālo programmu (21015811, 21015611) vietas (klātienes apmācībai)  ir aizņemtas visās klasēs 2022/2023 mācību gadam.

PAMATSKOLAS PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu VALMIERAS ZAĻO SKOLU, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē!