UZŅEMAM IZGLĪTOJAMOS 2021./2022. MĀCĪBU GADAM 

VISĀS PAMATSKOLAS KLASĒS (1.-9.)

Aizpildi pieteikumu!

                

Gaidi zvanu, lai vienotos par tikšanos klātienē

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana


Uzsāc mācības ZAĻĀ SKOLA!

   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT, SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz  26.05.2025)
 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111; 
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;

                                                                                                          TĀLMĀCĪBAS PROGRAMMA

 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011114 - licence kopš 16.04.2020.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • Iesniegums (forma tiks nosūtīta elektroniski pēc anketas iesniegšanas);
 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot dzimšanas apliecības oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte, veidlapa 026/u (stājoties 1. klasē);
 • Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai (stājoties 1. klasē);
 • Iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Cita nepieciešamā informācija pēc vajadzības.

MĀCĪBU MAKSA PAMATSKOLĀ  2020/2021 m.g.

 • Iestāšanās maksa skolā 100.00 EUR, vienreizējs maksājums (no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri mācās skolā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 150.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pamatskolā ir 130.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais bērns pamatskolā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 325.00 EUR mēnesī, ja neseko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pamatskolā ir 50.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst ģimenē (mājmācībā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 20.00 EUR mēnesī (katrs nākamais bērns no ģimenes pamatskolā), ja izglītojamais mācību saturu apgūst ģimenē (mājmācībā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 50.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā;
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

CITA INFORMĀCIJA

 • Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi no sešu gadu vecuma, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam;
 • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);
 • Pamatskolas speciālo programmu (21015811, 21015611) vietas  ir aizņemtas.

PAMATSKOLAS PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē.


 .