UZŅEMAM IZGLĪTOJAMOS 2023./2024. MĀCĪBU GADAM 

VISĀS PAMATSKOLAS KLASĒS, visa gada garumā (Valmierā1.-9.) & (Rīgā 1.-6.)

Mīļie vecāki , Jūs variet mainīt skolu savam bērnam jebkurā laikā! 

   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz 26.05.2025)
  • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111, 21011114);
  • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
  • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;

Lūdzu, godīgi aizpildi pieteikumu, vai iesniegumu (atrodams: iesniedzamie dokumenti)!

                

Gaidi zvanu, lai vienotos par tikšanos klātienē

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana


Uzsāc mācības VALMIERAS ZAĻĀ SKOLĀ!

PAMATSKOLAS PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē!
   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz 26.05.2025)
  • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111, 21011114); 
  • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
  • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

CITA INFORMĀCIJA

  • Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi no sešu gadu vecuma (izņemot sppeciālajās izglītības programmās), vai arī vēlāk kā noteikts, saskaņā ar vecāku pamatotām vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam;
  • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana ar DEAK atzinumu un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);

Informācija uz 2023.gada 13.septembri: VISAS SPECIĀLO PROGRAMMU VIETAS MĀCĪBĀM KLĀTIENĒ, RĪGAS FILIĀLĒ,  IR AIZŅEMTAS. 

Atvainojamies visiem vecākiem, kuriem šobrīd atsakam.

  • Pamatskolas speciālo programmu (21015811, 21015611) vietas (klātienes apmācībai)  ir aizņemtas visās klasēs 2023/2024 mācību gadam gan RĪGĀ, gan VALMIERĀ