UZŅEMAM IZGLĪTOJAMOS 2021./2022. MĀCĪBU GADAM 

VISĀS PAMATSKOLAS KLASĒS (1.-9.)

Lūdzu, aizpildi pieteikumu vai iesniegumu (atrodams:iesniedzamie dokumenti)!

                

Gaidi zvanu, lai vienotos par tikšanos klātienē

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana


Uzsāc mācības ZAĻAJĀ SKOLĀ!

   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT, SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz  26.05.2025)
 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111; 
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
 • Pamatizglītības programmu (tālmācība), programmas kods 21011114 .
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 • Iesniegums (lūdzu aizpildi un atsūti uz e-pastu: valmieraszalaskola@gmail.com ): ZS_vecaku_iesniegums_SKOLA.doc
 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot dzimšanas apliecības oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte, veidlapa 026/u (stājoties 1. klasē);
 • Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai (stājoties 1. klasē);
 • Iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Cita nepieciešamā informācija pēc vajadzības.
 • No 2.līdz 9.klasei, medicīnas dokumenti, personas lieta u.c. tiek izgūti no iepriekšējās mācību iestādes, pēc iesnieguma saņemšanas.

MĀCĪBU MAKSA PAMATSKOLĀ  2021./2022. m.g.

2021/2022 mācību gadam, mēneša maksājums, iestājoties skolā pēc 05.09.2021 EUR 100.00 !

 • Iestāšanās maksa skolā 100.00 EUR ,vienreizējs maksājums (no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri mācās skolā);
 • Mācību maksa pamatskolā (klātienē) ir 150.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pamatskolā ir 130.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais bērns pamatskolā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 325.00 EUR mēnesī, ja neseko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pamatskolā ir 70.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst ģimenē (mājmācībā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 50.00 EUR mēnesī (OTRAIS bērns no ģimenes ), ja izglītojamais mācību saturu apgūst ģimenē (mājmācībā);
 • Mācību maksa pamatskolā ir 70.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā;
 • Mācību maksa pamatskolā ir 50.00 EUR mēnesī, ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā (OTRAIS bērns no ģimenes )
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

CITA INFORMĀCIJA

 • Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi no sešu gadu vecuma, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam;
 • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);
 • Pamatskolas speciālo programmu (21015811, 21015611) vietas (klātienes apmācībai)  ir aizņemtas visās klasēs 2021/2022 mācību gadam.

PAMATSKOLAS PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē!