UZŅEMAM IZGLĪTOJAMOS 2023./2024. MĀCĪBU GADAM 

VISĀS PAMATSKOLAS KLASĒS, visa gada garumā (Valmierā1.-9.)&(Rīgā 1.-6.)

Lūdzu, godīgi aizpildi pieteikumu, vai iesniegumu (atrodams: iesniedzamie dokumenti)!

                

Gaidi zvanu, lai vienotos par tikšanos klātienē

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana


Uzsāc mācības VALMIERAS ZAĻĀ SKOLĀ!

   SKOLĀ IESPĒJAMS APGŪT SEKOJOŠAS AKREDITĒTAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (akreditācija līdz 26.05.2025)
 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111, 21011114); 
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 • Iesniegums (lūdzu aizpildi un atsūti uz e-pastu: [email protected] )
  Spied šeit:  ZS_vecaku_iesniegums_SKOLA-2.doc

 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot dzimšanas apliecības oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte, veidlapa 026/u (stājoties 1. klasē);
 • Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai (stājoties 1. klasē);
 • Iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Cita nepieciešamā informācija pēc vajadzības.
 • No 2.līdz 9.klasei, medicīnas dokumenti, personas lieta u.c. tiek izgūti no iepriekšējās mācību iestādes, pēc informācijas izmaiņām VIIS sistēmā.

MĀCĪBU MAKSA PAMATSKOLĀ  2023./2024. m.g. VALMIERAS ZAĻAJĀ SKOLĀ

 • Iestāšanās maksa skolā 100.00 EUR (vienreizējs maksājums no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri mācās skolā un iestāšanās datuma);
 • Mācību maksa pamatskolā (klātienē) ir 150.00 EUR mēnesī (1800 EUR gadā), ja seko pašvaldības un Valsts līdzfinansējums;
 • Mācību pilna tāme pamatskolā 2023/2024 mācību gadā ir 545.00 EUR mēnesī (6540 EUR gadā).
 • Maksa gadā par mācību materiāliem 50.00 EUR
 • Mācību maksa pamatskolā (1.-9.klase) ir 100.00 EUR mēnesī (1200 EUR gadā), ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā; 
 • Mācību gada maksu sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 12 maksājumos, kurus iespējams veikt pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, bērnu  ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem,  pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

MĀCĪBU MAKSA PAMATSKOLĀ  2023./2024. m.g. RĪGAS ZAĻAJĀ SKOLĀ

 • Iestāšanās maksa skolā 100.00 EUR (vienreizējs maksājums no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita, kuri mācās skolā un iestāšanās datuma);
 • Mācību maksa pamatskolā (klātienē) ir 250.00 EUR mēnesī (3000 EUR gadā). Var maksāt vienā, vai dalītos maksājumos. Maksimālais dalītais maskājums 12 mēneši.
 • Pilnā mācību maksas tāme pamatskolā 2023/2024 m.g. sastāda 780.00 EUR mēnesī (9360 EUR gadā).
 • Maksa gadā par mācību materiāliem 50.00 EUR (vienu reizi mācību gada sākumā, platformu abonēšanai)
 • Mācību maksa pamatskolā (1.-6.klase) ir 100.00 EUR mēnesī (1200 EUR gadā), ja izglītojamais mācību saturu apgūst tālmācībā;
 • Mācību gada maksu sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 12 maksājumos, kurus iespējams veikt pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, bērnu  ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem,  pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

CITA INFORMĀCIJA

 • Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi no sešu gadu vecuma, vai arī vēlāk kā noteikts, saskaņā ar vecāku pamatotām vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam;
 • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana ar DEA atzinumu un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);

Informācija uz 2023.gada 13.septembri: VISAS SPECIĀLO PROGRAMMU VIETAS MĀCĪBĀM KLĀTIENĒ, RĪGAS FILIĀLĒ,  IR AIZŅEMTAS. 

Atvainojamies visiem vecākiem, kuriem šobrīd atsakam.

 • Pamatskolas speciālo programmu (21015811, 21015611) vietas (klātienes apmācībai)  ir aizņemtas visās klasēs 2023/2024 mācību gadam ARĪ RĪGAS FILIĀLĒ

PAMATSKOLAS PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu VALMIERAS ZAĻO SKOLU, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē!