VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

             MĪLESTĪBAS PILNA VIDE - BĒRNA HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI   
        ATBALSTS BĒRNIEM VISĀ LATVIJĀ UN NU, JAU VISĀ PASAULĒ!

- Licencētas pirmsskolas izglītības programmas;
- Licencētas pamatizglītības programmas (akreditētas līdz 2025.gadam);
- Iekļaujošā izglītība;
- Izglītība ģimenē (mājmācība, *ar ārsta izziņu):   
*pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);
*sākumskolas izglītības ieguvei (1. - 6. klase);
- Nodrošinām kvalitatīvu attālinātu mācību procesu (*ar ārsta izziņu):  
*pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);   
*pamatizglītības programmas ieguvei (1. - 9. klase).

Esam fleksibli. UZŅEMŠANA PAMATSKOLĀ turpinās visa mācību gada laikā 2022./2023. MĀCĪBU GADAM no 1. līdz 9. klasei


Stiprām un laimīgām ģimenēm ir stipri, veseli un laimīgi bērni.
Laimīgiem skolotājiem ir laimīgi izglītojamie un līdz ar to arī laimīgi vecāki.
Skolas un vecāku uzdevums ir darīt visu, lai ZAĻĀS SKOLAS skolotāji ir laimīgi.

Jauns Valsts standarts pamatizglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā arī Privātajā pamatskolā VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainīsies mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

  • Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, kā arī citas metodes kuras palīdz bērniem apgūt visu dzīvei nepieciešamo.
  • Vērtējam skolēna personīgo izaugsmi un nesalīdzinām rezultātus starp izglītojamiem.
  • Pielietojam dzīvnieku (suņu, kaķu) asistētās terapijas metodes iekļaujošās izglītības nodrošināšanā.
  • Nodrošinām iekļaujošo izglītību - veicinām dzīves prasmju veidošanos, darboties patstāvīgi, sadarboties komandā, jaunu zināšanu pielietošanu praksē, rīkošanos ar informāciju un tās interpretēšanu, mācām uztvert objektus un apvienot tos jaunās formās. Empātijas skola ikdienā.
  • Ikviens ir uzklausīts, skolotājs ir atbalsts bērna ideju un centienu īstenošanā, arī vides uzlabošanā ap sevi
  • Skolai piešķirts Ekoskolu starptautiskais Zaļais karogs. Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, mūsu attieksmei pret veselību un vidi. Ekoskolu programmas saturs ir iekļauts mācību saturā – tas veicina dzīves prasmju veidošanos. Kopš 2014./2015.mācību gada piedalāmies starptautiskos Ekoskolu, un ne tikai, projektos – “Ēdam atbildīgi!” , “Lielās augu medības”, "Skolas piens un auglis" u.c.

Vēsture un skolas ēkas

Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera

2013.gada 21.augustā savu darbu sākām mazā, zaļā mājiņā. Skoliņa un bērnudārzs šeit atradās četrus gadus no 2013. līdz 2017.gadam.

Strazdu iela 2, Valmiera

Skoliņa un bērnudārzs šeit ir kopš 2017.gada. Ēka, gandrīz, Valmieras centrā, kurā atrodas bērnudārziņš. 6 grupiņas, 6 vecumposmi. ĀBELĪTES & OZOLIŅI & PĪLĀDZĪŠI & KĻAVIŅAS &BĒRZIŅI & LIEPIŅAS

Baltakmeņu muiža

1 ha zeme, īpašums divos līmeņos. Augšējā līmenī divas ēkas, no kurām vienā pamatskola / viesu nams, otrā ēkā paredzēts SENSORAIS NAMIŅŠ / bērnu rotaļu telpa / attīstības centriņš. Īpašums robežojas ar Viduslaiku Baltās pils drupām. Pie pašiem pils mūriem veidojas MINI ZOO. Trušu jaunkundze jau dzīvojas, kā pirmā iemītniece. Vēl savas mājiņas izbūvi gaida ponijs Tedijs Tuks, kurš šobrīd apgūst labas manieres, terapijas suņu pavadībā , mājās. Zemākajā līmenī upīte, dīķis un aiz kaimiņu mājas , kas "Mujānu kultūras centrs", atrodas ezers. Pie dīķa savu mājvietu jau bites atradušas.  

Brīvības gatve 201, K1, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Rīgas Zaļā skola vērusi durvis 2023. gada 9.augustā. Esam sadzirdējuši vecāku lūgumu nodrošināt bērnu vispusīgu attīstību radošā un draudzīgā skolas vidē arī Rīgā. Pirmsskolā ir pieejamas četras grupiņas, no kurām vienu var apmeklēt bērni jau no 1 gada vecuma. Savukārt, pamatskolā 2023/2024 mācību gadā, būs pieejama 1.- 6. klase, vēlāk augsim pakāpeniski, līdz 9.klasei. Mācības un rotaļas notiks svaigi remontētās, gaišās un mājīgās telpās. Ārpus telpām pieejams plašs pagalms ar asfalta segumu un zālāju, savu iežogotu parku. Turklāt, ēkai viegla piebraukšana.

Valmieras Zaļās skolas stāsts

Labdien, ZAĻĀS SKOLAS  bērni, vecāki, draugi un atbalstītāji! Mani sauc Ligija Frišfelde un esmu šīs mīļās skoliņas vadītāja. Pati esmu mamma diviem bērniem Jānim un Ievai, par kuriem varu būt lepna. Manā pūrā ir vairākas izglītības, taču visnozīmīgākās zināšanas ir iegūtas praksē, kā arī maģistratūras studijās speciālajā pedagoģijā Rēzeknes tehnoloģijas akadēmijā.  Šīs zināšanas ir ļāvušas izprast Zaļās skolas vērtības un bērniem nepieciešamo. Savukārt mans sirdsdarbs ir DZĪVNIEKU ASISTĒTĀ TERAPIJA, kas iet roku rokā ar ZAĻĀS SKOLAS ikdienu. 💚

Valmieras Zaļās skolas stāsts aizsākās 11 gadus atpakaļ, kad mana meita pirmo gadu mācījās privātajā skolā Valmierā. Bijām ļoti apmierināti, īpaši, ar skolotājas Līvas darbu, attieksmi, siltumu un mīļumu, ar kādu strādāja ar mūsu bērniem. Tās privātskolas skaistais stāsts aizsākās ar lielām reklāmām, bet ilga tikai vienu mācību gadu. Tad 26.jūlijā sapratām, ka mūsu mīļās skoliņas vairs nebūs. Vecāki sanācām kopā un nolēmām, ka darīsim visu, lai mūsu bērniem skoliņa būtu! Komandas darbs, saliedētība un skolotājas Līvas piekrišana deva iedvesmu mesties iekšā nezināmajā! Tā 2013.gada 6.augustā tika pieņemts lēmums – ZAĻAJAI SKOLAI BŪT! Pirmsākumos bijām kā struktūrvienība Privātajai Lazdiņas pamatskolai “Punktiņš”, kura atrodas Jelgavā – manā dzimtajā pilsētā. No sirds pateicamies par uzticēšanos un būšanu vienotā komandā: mēs – Valmierā, Punktiņš – Jelgavā! Pienāca laiks sakārtot juridiskās lietas. 2018.gadā šķīrāmies kā skolas, tomēr palikām draugi un kolēģi. Joprojām esam iedvesmas avots viens otram!

Atgriežoties pašos pirmsākumos, pirmā bija dzīvnieku asistētā terapija, kas ir mans sirdsdarbs! Mūsu ģimenes suņi ir mūsu komanda, kurai pateicoties ZAĻAJĀ SKOLĀ no pirmā gada tiek realizēta iekļaujošā izglītība! Bērniņi, kuri nāca uz kanisterapijas nodarbībām, bija pirmie, kuri tika integrēti mūsu mazajā, mīļajā skoliņā.

Kad mazais, zaļais namiņš Kārļa Baumaņa ielā 1 kļuva par šauru, mūs uzrunāja ēka, kuru nu jau 7 gadus nomājam, Strazdu ielā 2. Bet arī tur 1000m2 palika par šauru. Gadu atpakaļ skolai bija iespēja iegādāties īpašumu Kocēnu novadā. Vien 10km no pilsētas centra - skaistā “Baltakmeņu muiža”, kurā nu saimnieko VALMIERAS ZAĻĀS SLOAS pamatskola. Savukārt Valmieras centrā, Strazdu ielā 2 - bērnudārzs. Jau 9 gadus esam Ekoskolu programmā un nu jau arī SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS.

8 gadus bijām Biedrības statusā, ar sabiedriskā labuma statusu, jo tas, ka šis ir sociālais bizness, ir skaidrs visu 10 gadu garumā. Lai uzlabotu kvalitāti un sasniegtu nospraustos mērķus, 2021.gadā tika dibināts SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA ar mērķi dibināt sociālo uzņēmumu. Nevienu dienu nav bijusi cita doma par to, ka darām sociāli ļoti labu darbu (sniedzam atbalstu bērniem, viņu vecākiem un labumu visai sabiedrībai kopā), tādēļ esam arī tiekušies uz sociāla uzņēmēja statusu un ieguvuši to.

Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA pašos pamatos ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt, nelielais bērnu skaits grupās un klasēs nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju. Kopš 2014. gada pārstāvam Ekoskolas godu.

Šogad VALMIERAS ZAĻAJAI SKOLAI svinējām 4 izlaidumu, pamatskolu absolvēja divas ļoti jaukas, sirdsgudras, mīļas un visādi citādi burvīgas jaunietes! Izlaidums bija divtik aizkustinošs, jo šis bija pirmais izlaidums, kurā skoliņu absolvēja arī iekļaujošās izglītības absolvente – jauniete, kura  sāka mācīties mūsu bērnudārzā un visus desmit gadus bija mūsu skolas pulkā!

VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA 1.septembrī atzīmēs savu 10. dzimšanas dienu. Turpināsim darīt visu pēc labākās sirdsapziņas Valmierā un “Baltakmeņu muižā”, jo mums ir SAPŅU kolektīvs, visforšākie bērni un viņu vecāki!

2023. gada 12.janvārī, kādā diezgan drēgnā, slapjā, sniega pavadītā dienā, man piezvanīja Undīne, lai aprunātos par sava dēla skolas gaitām un mūsu skolas skatījumu uz dažnedažādām lietām, kas saistītas ar attieksmi, mācību procesu un citiem nozīmīgiem tematiem. Tā es staigāju pa Vecrīgu ar skolai iegādātajām grāmatām padusē un ar Undīni runājām par lietām, kuras abas sapratām līdz kaulam!

Zēns uzsāka mācības mūsu skolā Valmierā, kas atrodas tālu no mājām, tāpēc Undīne atkal un atkal man teica: “Ligija, arī Rīgas bērni vēlas ZAĻO SKOLU!”  Vasarā skatījām vairākus variantus iespējamām telpām un brīdī, kad jau bijām atmetušas šai domai ar roku, jo pie durvīm cītīgi klauvēja pēdējais vasaras mēnesis – augusts - kosmoss deva mums atgriezenisko saiti, saņēmām piedāvājumu telpām Rīgā, Brīvības gatvē 201, K-1! Bija ļoti ātri jāizlemj – vai nu tagad, vai nekad! Pēc sarunas ar īpašniekiem es piezvanīju Undīnei un teicu: “LAI TOP!”  🥳🤩