Skolas psihologs Šarlote Anuška

"Labdien! Mani sauc Šarlote un esmu pirmsskolas vecuma bērnu, skolas skolēnu un skolas darbinieku atbalsta personāls ar psihologa bakalaura izglītību. Mans mērķis ir sniegt trešās personas skatu punktu uz jau notiekošām situācijām ikdienā un meklēt kopīgus risinājumus problēmsituācijām, paturot prātā gan bērnu, gan darbinieku, gan Jūsu - vecāku - labsajūtu un padarītu  mūsu ikdienu maksimāli produktīvāku un patīkamāku! Šobrīd studēju magistratūrā Bērnu psiholoģiju, tāpēc darbiņš skolā un pirmsskolā ir lieliska praktiskā pieredze arī studijām."