Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA , sākot ar 2021/2022 mācību gadu, īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

1. Pirmsskolas izglītības programmas:

1.1.  Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111

1.2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611)

1.3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015811)

1.4. Speciālā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015911)


2. Vispārējās izglītības programmas:

2.1. Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111)

2.2. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

2.3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( izglītības programmas kods 21015811)

3. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.