RADOŠĀ VĪZIJA, KAS PĀRTOP DZĪVES MĀCĪBĀ 

Mācāmies dzīvot pa īstam, viss ir pa īstam, arī radošums...