Piedalāmies Ekoskolu programmā. Veicam vides novērtējumu un secinām, ka šajā mācību gadā nepieciešams iepazīt vidi un to uzlabot - izvēlamies īstenot tēmu "Skolas vide un apkārtne". Mācību gada noslēgumā secinām , ka ir paveikts daudz, tomēr darāmā vēl daudz.