UZŅEMAM

IZGLĪTOJAMOS MŪSU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ!


Lūdzu, aizpildi pieteikumu!


Gaidi zvanu

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana

Uzsāc pirmsskolas gaitas ZAĻAJĀ SKOLĀ!

LICENZĒTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 01015611;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
 • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • iesniegums (lūdzu aizpildiet un atsūtiet uz epastu: valmieraszalaskola@gmail.com : ZALA_SKOLA_vecaku_iesniegums_PII.doc
 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u).

MĀCĪBU MAKSA PIRMSSKOLĀ 2021./2022. m.g. 

 • Iestāšanās pirmsskolā ir 100,00 EUR, vienreizējs maksājums ;
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 130.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 110.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns pirmsskolā);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupā ir 356.00 EUR (1.6-4.g.v.) 281.48 (5.-6.g.v., ja mācās no 1.septembra) mēnesī, ja neseko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa obligātajā sagatavošanas grupā, ja bērns izglītību apgūst ģimenē (mājmācība) ir 70.00 EUR mēnesī;
 • Mācību maksa obligātajā sagatavošanas grupā, ja bērns izglītību apgūst ģimenē ir 50.00 EUR mēnesī (otrais ģimenes bērns pirmsskolā );
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz skolas direktora lēmumu.

CITA INFORMĀCIJA

 • Pirmsskolas speciālo programmu (01015611, 01015811) vietas (klātienes apmācībai) ir aizņemtas 2021/2022 mācību gadam
 • Izglītojamiem, kuriem nepieciešams asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);

PIRMSSKOLAS GRUPU PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē.