Gaidām bērnus, no 1 gada vecuma, visās pirmsskolas vecuma grupiņās,

VISA GADA GARUMĀ!
gan RĪGĀ, gan VALMIERĀ

LICENZĒTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111 (Valmierā & Rīgā);
  • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 01015611 (Valmierā & Rīgā);
  • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811 (Valmierā & Rīgā);
  • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911 (Tikai Valmierā).

Будь ласка, заповніть заявку!


Gaidi zvanu

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana

Uzsāc pirmsskolas gaitas VALMIERAS ZAĻAJĀ SKOLĀ!

VALMIERĀ & RĪGĀ

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

CITA INFORMĀCIJA

  • Pirmsskolas speciālo programmu (01015611, 01015811) vietas (klātienes apmācībai) ATSEVIŠĶOS VECUMPOSMOS ir aktuālas 2023./2024. mācību gadam.
  • Speciālajās programmās tiek uzņemti izglītojamie, kuriem, kuriem pienākas valsts apmaksāts asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana (DEAK) un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);
  • Ja izglītojamajam ir nepieciešams asistents, kas tiek pierādīts ar attiecīgu speciālistu (psihologs, neirologs, speciālais pedagogs u.c.),  bet tam nav noteikta īpašā kopšana (DEAK), vecāki apmaksā asistenta izdevumus vai nodrošina asistentu skolā, no savas puses.

PIRMSSKOLAS GRUPU PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē.