UZŅEMAM

IZGLĪTOJAMOS MŪSU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ visa gada garumā!


Lūdzu, aizpildi pieteikumu!


Gaidi zvanu

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana

Uzsāc pirmsskolas gaitas ZAĻAJĀ SKOLĀ!

LICENZĒTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 01015611;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
 • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • iesniegums (Lūgums aizpildītu atsūtīt uz e-pastu: valmieraszalaskola@gmail.com : ZALA_SKOLA_vecaku_iesniegums_PII.doc
 • Ziņas no bērna dzimšanas apliecības (tiek norakstītas, uzrādot oriģinālu);
 • Bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u).

MĀCĪBU MAKSA PIRMSSKOLĀ 2022./2023. m.g. 

 • Iestāšanās pirmsskolā ir 100,00 EUR, vienreizējs maksājums (no šī maksājuma tiek atbrīvoti darbinieki);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 140.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 120.00 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns pirmsskolā);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupā ir 478.00 EUR (1.6-4.g.v.) 281.48 (5.-6.g.v., ja mācās no 1.septembra) mēnesī, ja neseko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz skolas direktora lēmumu;
 • Mācību gada maksu sastāda GADA MAKSA, kuru var maksāt 12 maksājumos,.

CITA INFORMĀCIJA

 • Pirmsskolas speciālo programmu (01015611, 01015811) vietas (klātienes apmācībai) ATSEVIŠĶOS VECUMPOSMOS ir aktuālas 2022./2023. mācību gadam.
 • Speciālajās programmās tiek uzņemti izglītojamie, kuriem, kuriem pienākas valsts apmaksāts asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana (DEAK) un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);

PIRMSSKOLAS GRUPU PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē.