UZŅEMAM

bērniņus , no 1 gada vecuma, visās pirmsskolas vecuma grupiņās,

VISA GADA GARUMĀ!

gan RĪGĀ, gan VALMIERĀ

Lūdzu, aizpildi pieteikumu!


Gaidi zvanu

Tikšanās klātienē, dokumentu iesniegšana, līguma parakstīšana

Uzsāc pirmsskolas gaitas VALMIERAS ZAĻAJĀ SKOLĀ!

VALMIERĀ & RĪGĀ

LICENZĒTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111 (Valmierā & Rīgā);
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 01015611 (Valmierā & Rīgā;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811 (valmierā & Rīgā );
 • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911 (tikai Valmierā).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

MĀCĪBU MAKSA PIRMSSKOLĀ 2023./2024. m.g. 

VALMIERĀ

 • Iestāšanās pirmsskolā ir 100,00 EUR, vienreizējs maksājums no ģimenes (šis maksājums nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • Mācību maksa, pirmsskolas izglītības grupās ir 150.00 EUR mēnesī. (gada maksa 1800eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums.;
 • Mācību maksa, pirmsskolas izglītības grupās ir 120.00 EUR mēnesī. (gada maksa 1440 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns skolā / pirmsskolā);
 • Izglītības iestādē mācību maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var maksāt 12 maksājumos,. Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā.

RĪGĀ

 • Iestāšanās pirmsskolā ir   , vienreizēJs maksājums (šis maksājumS nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 250.00 EUR mēnesī (gada maksa 3000,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums.;
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 200.00 EUR mēnesī (gada maksa 2400,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns skolā / pirmsskolā);
 • Izglītības iestādē mācību maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var maksāt 12 maksājumos,. Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā.

CITA INFORMĀCIJA

 • Pirmsskolas speciālo programmu (01015611, 01015811) vietas (klātienes apmācībai) ATSEVIŠĶOS VECUMPOSMOS ir aktuālas 2023./2024. mācību gadam.
 • Speciālajās programmās tiek uzņemti izglītojamie, kuriem, kuriem pienākas valsts apmaksāts asistents, izglītības iestāde to nodrošina likumā noteiktajā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts, ja tam noteikta īpašā kopšana (DEAK) un ir saņemts iesniegums no likumiskā pārstāvja par šādu nepieciešamību);
 • Ja izglītojamajam ir nepieciešams asistents, kas tiek pierādīts ar attiecīgu speciālistu (psihologs, neirologs, speciālais pedagogs u.c.),  bet tam nav noteikta īpašā kopšana (DEAK), vecāki apmaksā asistenta izdevumus vai nodrošina asistentu skolā, no savas puses.

PIRMSSKOLAS GRUPU PIETEIKUMS

Mīļie vecāki!

Ja, Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklētu Privāto pamatskolu VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, tad lūdzam veltīt mazliet laiku, aizpildot pieteikuma anketu, lai mēs labāk Jūs iepazītu, vēl pirms tikšanās klātienē.