MĀCĪBU MAKSA 
2023./2024. m.g. / 2024./2025.m.g.

PIRMSSKOLA - RĪGA

 • Iestāšanās pirmsskolā ir 200,00 EUR, vienreizēJs maksājums (šis maksājums nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • 2024/2025 Interešu izglītības maksa pirmsskolas izglītības grupās : gada maksa 3000,00 eur, ja seko pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda mācību maksu.;
 • Interešu izglītības maksa (otrajam ģimenes bērnam/pirmsskolā) pirmsskolas izglītības grupās ir; gada maksa 2400,00 eur, ja seko pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda mācību maksu;
 • Izglītības iestādē interešu izglīitības maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var maksāt maksimums:  9 maksājumos, sadalot tos pa mēnešiem.
 • Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā.
 • Uzsākot obligāto pirmsskolas izglītības apmācību (sākot no 5 g.v.) , bērniem, kuri izglītības iestādē reģistrēti VIIS sistēmā ar tekošā gada 1.septembri, seko Valsts līdzmaksājums , kas sedz nelielu % no koopīgās tāmes izmaksām. Ja izglītojamais mācību gada ietvaros pāriet mācīities uz citu pirmsskolas izglīttības iestādi, Valsts līdzmaksājums NESEKO līdzi! Nākamis pārrēķins nootiek, nākamā gada 01.septembrī.
p.s. visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību

PAMATSKOLA - RĪGA

 • Iestāšanās maksa skolā 200.00 EUR (vienreizējs maksājums).
 • 2024.2025 Interešu izglītības maksa, pamatskolā (klātienē) ir 5400.00 EUR gadā. Var masāt vienā, vai dalītos maksājumos. Maksimālais dalītais maksājums 9 mēneši. 
 • Maksa gadā par mācību materiāliem 2024/2025 100.00 eur (vienu reizi mācību gada sākumā, platformu abonēšanai u.c.)
 • Interešu izglītības maksu,  sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 9 maksājumos, kurus iespējams maksāt, sadalot pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu.
 • Katram izglītojamajam , kurš uz 01.09. ir reģistrēts VIIS sistēmā,  seko VALSTS lidzmaksājums . Ja mācību gada ietvaros, izglītojamais dodas mācīties uz citu skolu, šis līdzmaksājums NESEKO līdzi uz nākamo izglītības iestādi. Tāpat, ja izglītojamais mācību gada laikā pārnāk mācīties uz ZAĻO SKOLU no citas skolas, VALSTS līdzmaksājums paliek iepriekšējās skolas budžetā, līdz mācību gada beigām! 
p.s. visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību!

PIRMSSKOLA - VALMIERA


 • Iestāšanās pirmsskolā ir 100,00 EUR, vienreizēJs maksājums (šis maksājums nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • Interešu izglītības maksa, pirmsskolas izglītības grupās ir : gada maksa 1800,00 eur, ja seko pašvaldības līdzfinansējums, kas veido mācību maksu.;
 • interešu izglītības maksājums, pirmsskolas izglītības grupās ir: gada maksa 1440,00 eur, ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns skolā / pirmsskolā);
 • Izglītības iestādē mācību maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var sadalīt 9 maksājumos vai citādi, vienojoties pie līguma slēgšanas.
 •  Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā. Ja izglītojamais uzsāk mācības gada vidū, interešu izglītības maksājums tiek aprēķināts proporcionāli, attiecināmo mēnešu ietvaros.
 • Uzsākot obligāto pirmsskolas izglītības apmācību (sākot noo 5 g.v.) , bērniem, kuri izglītības iestādē reģistrēti VIIS sistēmā ar tekošā gada 1.septembri, seko Valsts līddzmaksājums , kas sedz nelielu % no koopīgās tāmes izmaksām. Ja izglītojamais mācību gada ietvaros pāriet mācīities uz citu pirmsskolas izglīttības iestādi, Valsts līdzmaksājums NESEKO līdzi! nākamis pārrēķins nootiek, nākamā gada 01.septembrī.
  p.s. Visi maksājumi notiek ar bankas starpniecīibu!


PAMATSKOLA - VALMIERA

 • Iestāšanās maksa skolā  2024/2025 m.g. 150.00 (vienreizējs maksājums).
 • Interešu izglītības maksa pamatskolā (klātienē) 2024/2025 m.g. : 2400.00 eur gadā, ja seko pašvaldības un Valsts līdzfinansējums, kas sastāda mācību maksu;
 • Maksa gadā, par mācību materiāliem (mācību platformu abonēšana u.c. ) 2024/2025 m.g. 100.00 eur.
 • Interešu izglītības maksa pamatskolā (1.-9.klase) ir 1200 EUR gadā, ja izglītojamais mācību saturu apgūst mājmācībā / tālmācībā;
 • Interešu izglītības gada maksu sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt maksimums  9 maksājumos , kurus iespējams , maksāt dalīti pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu.
 • Katram izglītojamajam , kurš uz 01.09. ir reģistrēts VIIS sistēmā,  seko VALSTS lidzmaksājums . Ja mācību gada ietvaros, izglītojamais dodas mācīties uz citu skolu, šis līdzmaksājums NESEKO līdzi uz nākamo izglītības iestādi. Tāpat, ja izglītojamais mācību gada laikā pārnāk mācīties uz ZAĻO SKOLU no citas skolas, VALSTS līdzmaksājums paliek iepriekšējās skolas budžetā, līdz mācību gada beigām!
 • 2023/2024 m.g. esošajiem skolniekiem -- īpaša gada interešu izglītības maksa.
 • p.s. Visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību!