MĀCĪBU MAKSA
2023./2024. m.g.

PIRMSSKOLA - RĪGA

 • Iestāšanās pirmsskolā ir 200,00 EUR, vienreizēJs maksājums (šis maksājums nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 250.00 EUR mēnesī (gada maksa 3000,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums.;
 • Mācību maksa (otrajam ģimenes bērnam/pirmsskolā) pirmsskolas izglītības grupās ir 200.00 EUR mēnesī (gada maksa 2400,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums;
 • Izglītības iestādē mācību maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var maksāt 12 maksājumos,. Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā.
 • Uzsākot obligāto pirmsskolas izglītības apmācību (sākot no 5 g.v.) , bērniem, kuri izglītības iestādē reģistrēti VIIS sistēmā ar tekošā gada 1.septembri, seko Valsts līdzmaksājums , kas sedz nelielu % no koopīgās tāmes izmaksām. Ja izglītojamais mācību gada ietvaros pāriet mācīities uz citu pirmsskolas izglīttības iestādi, Valsts līdzmaksājums NESEKO līdzi! Nākamis pārrēķins nootiek, nākamā gada 01.septembrī.
p.s. visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību

PAMATSKOLA - RĪGA

 • Iestāšanās maksa skolā 200.00 EUR (vienreizējs maksājums).
 • Mācību maksa/interšu izglītības maksa,  pamatskolā (klātienē) ir 250.00 EUR mēnesī (3000 EUR gadā). Var maksāt vienā, vai dalītos maksājumos. Maksimālais dalītais maskājums 12 mēneši.
 • Maksa gadā par mācību materiāliem 50.00 EUR (vienu reizi mācību gada sākumā, platformu abonēšanai u.c.)
 • Mācību gada maksu/interešu izglītības maksu,  sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 12 maksājumos, kurus iespējams veikt pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu.
 • Katram izglītojamajam , kurš uz 01.09. ir reģistrēts VIIS sistēmā,  seko VALSTS lidzmaksājums . Ja mācību gada ietvaros, izglītojamais dodas mācīties uz citu skolu, šis līdzmaksājums NESEKO līdzi uz nākamo izglītības iestādi. Tāpat, ja izglītojamais mācību gada laikā pārnāk mācīties uz ZAĻO SKOLU no citas skolas, VALSTS līdzmaksājums paliek iepriekšējās skolas budžetā, līdz mācību gada beigām! 
p.s. visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību!

PIRMSSKOLA - VALMIERA


 • Iestāšanās pirmsskolā ir 100,00 EUR, vienreizēJs maksājums (šis maksājums nav jāmaksā skolas darbiniekiem);
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 150.00 EUR mēnesī (gada maksa 1800,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums.;
 • Mācību maksa pirmsskolas izglītības grupās ir 120.00 EUR mēnesī (gada maksa 1440,00 eur), ja seko pašvaldības līdzfinansējums (otrais ģimenes bērns skolā / pirmsskolā);
 • Izglītības iestādē mācību maksai tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu;
 • Izglītības iestādē tiek nodrošināta INTEREŠU IZGLĪTĪBA.
 • Interešu izglītības maksu sastāda GADA MAKSA , kuru var maksāt 12 maksājumos,. Mācību gads , izglītības procesa organizēšanā , ir sākot ar 01.septembri, tekošo gadu un beidzas 31.augustā nākamajā gadā.
 • Uzsākot obligāto pirmsskolas izglītības apmācību (sākot noo 5 g.v.) , bērniem, kuri izglītības iestādē reģistrēti VIIS sistēmā ar tekošā gada 1.septembri, seko Valsts līddzmaksājums , kas sedz nelielu % no koopīgās tāmes izmaksām. Ja izglītojamais mācību gada ietvaros pāriet mācīities uz citu pirmsskolas izglīttības iestādi, Valsts līdzmaksājums NESEKO līdzi! nākamis pārrēķins nootiek, nākamā gada 01.septembrī.
  p.s. Visi maksājumi notiek ar bankas starpniecīibu!


PAMATSKOLA - VALMIERA

 • Iestāšanās maksa skolā ,sākot ar 100.00 EUR (vienreizējs maksājums).
 • Mācību maksa pamatskolā (klātienē) : 150.00 EUR mēnesī (1800 EUR gadā), ja seko pašvaldības un Valsts līdzfinansējums;
 • Maksa gadā par mācību materiāliem (mācību platformu abonēšana u.c. ): 50.00 EUR
 • Mācību maksa pamatskolā (1.-9.klase) ir 100.00 EUR mēnesī (1200 EUR gadā), ja izglītojamais mācību saturu apgūst mājmācībā / tālmācībā;
 • Mācību gada maksu sastāda GADA MAKSA , ko var maksāt 12 maksājumos, kurus iespējams veikt pa mēnešiem.
 • Izglītības iestādē tiek piemērotas atlaides, pamatojoties uz dibinātāja lēmumu.
 • Katram izglītojamajam , kurš uz 01.09. ir reģistrēts VIIS sistēmā,  seko VALSTS lidzmaksājums . Ja mācību gada ietvaros, izglītojamais dodas mācīties uz citu skolu, šis līdzmaksājums NESEKO līdzi uz nākamo izglītības iestādi. Tāpat, ja izglītojamais mācību gada laikā pārnāk mācīties uz ZAĻO SKOLU no citas skolas, VALSTS līdzmaksājums paliek iepriekšējās skolas budžetā, līdz mācību gada beigām!

 • p.s. Visi maksājumi notiek ar bankas starpniecību!