IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Rīgā, 01.09.2023.                                                                      Nr. __ZS2023/1.22/1

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas

īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA ,____________________________________ (turpmāk –Iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību

gadījumos (turpmāk – kārtība).

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa

norīkots atbildīgais darbinieks – Iestādes MEDICĪNAS māsa.

2. Vecāku rīcība

4. Izglītojamais neapmeklē Iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

4.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā),ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras, paaugstināšanos;

4.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

4.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

4.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

4.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

4.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arīgalvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

4.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C);

4.9. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

4.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ izglītojamais ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

4.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni izglītojamā bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

5. Izglītojamais neapmeklē Iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas izglītojamā uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

3. Rīcība Iestādē

3.1. Iestādes (struktūrvienības) vadītāja kompetence

6. Iestādes vadītājs:

6.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka izglītojamais nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

6.2. ja pazīmes konstatētas Iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamusaslimšanu un izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc izglītojamā.

6.3. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā izglītojamā, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

6.4. ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;

6.5. informē citus vecākus, ja Iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā izglītojamā tiesības uz personas datu aizsardzību;

7. Iestāde ievēro un nodrošina izglītojamā tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par izglītojamā veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

3.2. Darbinieku atbildība

8. Ja Iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus Iestādē.

9. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē Iestādes māsu vai administrāciju. Skolotāja vai Iestādes medicīnas māsa vai administrācijas pārstāvis nekavējoties sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai risinātu jautājumu par izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem.

3.3. Bērna nošķiršanas kārtība

10. Iestādes rīcība, ja izglītojamajam konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

10.1. atbildīgais darbinieks informē Iestādes vadītāju;

10.2. Iestādes vadītājs vai Iestādes māsa vai skolotāja informē saslimušāizglītojamā vecākus;

 10.3. vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā izglītojamā;

11. Iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar izglītojamā veselības stāvokli, paralēli , informējot par to vecākus.

3.4. Profilaktiskie pasākumi iestādē

12. Iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

12.1. māca izglītojamajiem labas higiēnas pamatprincipus;

12.2. darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt izglītojamajiem;

12.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai izglītojamajiem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

12.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

13. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

13.1. pēc ierašanās darbā;

13.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

13.3. pēc tualetes apmeklējuma;

13.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;

13.5. pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

13.6. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;

13.7. pēc dzīvnieku glaudīšanas;

13.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;

13.9. pēc atkritumu savākšanas;

13.10. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;

13.11. pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;

13.12. pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;

13.13. darbadienas beigās;

13.14. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

14. Izglītojamais mazgā rokas:

14.1. pēc ierašanās iestādē;

14.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

14.3. pēc tualetes apmeklējuma;

14.4. pirms ēšanas;

14.5. pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

14.6. pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc

lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;

14.7. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;

14.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;

14.9. citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu izglītojamā veselībai.

3.5. Tīras vides nodrošināšana

15. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus. To nodrošina apkopēja.

16. Galvenokārt uzkopšanu Iestādē veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos PII pedagogu palīgi vai skolotāji , ai skolotāju palīgi izmanto dezinfekciju.

17. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.

18. Grīdas, uz kurām spēlējas izglītojamie, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.

19. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra 1x dienā ar putekļsūcēju (un pēc nepieciešamības) un mitro uzkopšanu.

20. Izglītojamo krēslus, galdus un citas mēbeles regulāri notīra.

21. Bērnu dzeramās krūzītes mazgā siltā tekošā ūdenī 1x dienā un dezinficē pēc nepieciešamības.

22. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena izglītojamā otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā un mīkstās rotaļlietas 1x mēnesī pēc sastādīta grupas grafika(un nepieciešamības).

23. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);

24. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu,vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

25. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).

26. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā un izžāvē.

27. Infekcijas slimību gadījumos(attiecīgās telpās), pielieto tiešās darbības germicidālās lampas, atbilstoši lietošanas instrukcijai.

3.6. Veļa un veļas mazgāšana

28. Ja Iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas priekšautus (bērni dežuranti), tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.

29. Guldinot izglītojamos:

29.1. katram izglītojamajam piešķir individuālu, tīru gultasveļu.

29.2. Gultasveļu, sejas un kāju dvieļus maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās (pēc sastādīta grafika), ievērojot MK noteikumus;

29.3. katram izglītojamajam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu. Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;

29.4. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, veļai paredzētā skapī (guļamistabā), atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;

29.5. izglītojamā netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā, un atdod vecākiem vai aizbildnim, vai izmazgā, izglītības iestādē esošajā veļas mašīnā / žāvētājā.

29.6. pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos un aizsietos maisos;

29.7. visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs. Izglītības iestādei ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA SANO, par visas veļas, paklāju u.c. materiālu mazgāšanu, ķīmisko tīrīšanu, kopšanu.

3.7. Tualete un tās telpa

30. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.

31. Izglītojamos uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.

32. Izglītojamajiem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā.

33. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.

34. Roku mazgāšanas izlietnes ir izglītojamā augumam piemērotā augstumā.

35. Izglītojamajiem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās.

36. Regulāri seko līdzi zobu higiēnas piederumiem, to tīrībai un nolietojumam;

37. Ja izglītojamajam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus;

38. Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar izglītojamā vārdu un tos neizmanto citiem bērniem – saskaņojot ar Iestādes medicīnas māsu.

4. Noslēguma jautājumi

38. Grupu skolotājas katra mācību gada pirmajā grupas sapulcē vai individuāli pēcnepieciešamības iepazīstina vecākus ar šiem noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu (pielikumi Noteikumiem _____ZS2023/1.22./ Nr. p.k. , katrai grupiņai______) .

39. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas mapē vecākiem un iestādes mājas lapā:  www.zalaskola.lv.

40. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie administrācijas kabinetiem 1.stāvā un grupu garderobēs..

41. Šie noteikumi ir spēkā no 2023.gada 01.septembra līdz nomaiņai.

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Direktore

Ligija Frišfelde______________________________

*dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Drošība

·       Dežūrgrupai tiek nodrošināta uzturēšanās svaigā gaisā , visas diena garumā.

·       Personāls pilnībā ievēro drošības protokolu saskaņā ar noteikumiem.

·       Personālam ir veiktas analīzes , kas norāda uz Covid 19 negatīvu rezultātu.

·       Koplietošanas telpās ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

·       Ir izstrādāti noteikumi , izglītojamo vecāku rīcībai, atvedot un saņemot bērnu no vasaras dežūrgrupas.

·       Ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa

Uzkopšana

·       Pirmsskolas izglītības iestāde izmanto tīrīšanas līdzekļus, kas ir efektīvi pret visiem vīrus veidiem.

·       Roku dvieļi tiek izmantoti tikai vienreizlietojamie papīra.

·       Gultas veļa tiek mazgāti saskaņā ar noteikumiem.

·       Telpas tiek uzkoptas un dezinficētas , pēc uzkopšanas / dezinficēšanas plāna, pastiprināt režīmā

Fiziskā distancēšanās

·       Fiziskās distancēšanās noteikumi, pamatojoties uz noteikumiem Valstī.

Drošība attiecībā uz ēdieniem un dzērieniem

·       Fiziskā distancēšanās maltīšu ieturēšanas zonās

·       Visi trauki, glāzes un citi galda piederumi tiek mazgāti trauku mazgājamā mašīnā un tiek dezinficēti

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes