Valmieras Zaļās skolas PIRMSSKOLA

Pirmsskolā bērns gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to, kā notiekošais savstarpēji mijiedarbojas. Viņš kļūst arvien patstāvīgāks. Bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās pieredze. Tā ietekmē personības veidošanos un to, vai viņš mācīsies ar prieku, vai spēs koncentrēties, izzināt lietas, parādības, sakarības. Šī pieredze ir pamats turpmākajām skolas gaitām.

Pirmsskolēna galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni atbilstīgi savām spējām mācās rotaļājoties integrētā rotaļnodarbībā visas dienas gaitā telpās un ārā. Tādējādi bērni ar rotaļu palīdzību iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, apgūst caurviju prasmes, kā arī attīstīta ieradumus un tikumus, kas balstīti vērtībās.

Mācības tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas.

Kopš brīža, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, viņš sāk gatavoties mācībām skolā. No piecu gadu vecuma bērnu izglītība ir obligāta. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Pirmsskolēnu grupā ir ne vairāk kā 15 bērnu.
Strādājam visu vasaru bez pārtraukuma.


Pirmsskolēnu grupas:

Ābele, 1.5 - 3 gadīgi bērni

Ozols, 1.5 - 3gadīgi bērni

Bērzs, 3-4gadīgi bērni

Kļava, 4-5gadīgi bērni

Pīlādzis, 5-6gadīgi bērni

Liepa, 6 gadīgi bērni līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai