Grupai “Pīlādzis” ir īpaša nozīme. Pīlādzim latviešu tautas ticējumos piemīt neparasts spēks – tas spēj pasargāt cilvēku no visa ļaunā, padara to stipru un drosmīgu.
Bērni piecu gadu vecumā lēnām gatavojas skolas gaitām, kļūst patstāvīgāki un pārliecinātāki par sevi. Viņi ir izdomās bagāti, radoši, patīk daudz pētīt un izzināt. Sastopoties ar jauniem uzdevumiem, bērns sāk plānot savas darbības. Arvien vairāk bērni kļūst sociāli attīstīti, līdz ar to, mācoties jaunas lietas, dod priekšroku aktivitātēm, kurās iekļauti viņu vienaudži.
Mēs strādājam pēc jaunās Pirmsskolas programmas, kurā ir iekļauta kompetenču pieeja mācību saturā. Ieklausāmies bērnos, viņu interesēs. Daudz laika pavadām ārā, iepazīstot apkārtējo vidi, kā arī dodamies tuvākās un tālākās pastaigās, iepazīstot savu pilsētu Valmieru. Bērniem tiek dota iespēja audzēt siltumnīcā tomātus un gurķus, kā arī baudīt ābolus, bumbierus, ogas un dažādus zaļumus skolas dārzā. Mums ir kalns, uz kura varam izbaudīt ziemas priekus.
Visi kopā esam radoši un draudzīgi!

Rotaļnodarbību saraksts 5-6gadīgu bērnu grupā “Pīlādzis”

2022./2023. mācību gadā

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Mācību jomas1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
plkst.9.00
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.10.50


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.10.50

Dienas režīms 5-6gadīgu bērnu grupā “Pīlādzis”

2022./2023. mācību gadā

Integrēta rotaļnodarbība noris visas dienas gaitā, ietverot pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu patstāvīgu rotaļdarbību.

Rotaļnodarbība noris gan ārā, gan telpās.

LaiksAktivitāte
7.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
8.40Brokastis
9.00Rīta aplis, rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
12.20Pusdienas
12.50Atpūta
15.40Launags
Līdz 19.00Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs

Dienas režīms sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra  noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,  kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.