Pirmsskolas grupiņā  ĀBELE (1,6-3 g.v.), 2 brīvas vietas uz 16.04.18. 

Grupiņas OZOLI un LIEPA nokomplektētas

Ja vēlies pievienoties mūsu pulkam, raksti iesniegumu un sūti to uz epastu. Tiklīdz vieta atbrīvosies, dosim ziņu!

2018/2019 mācību gadam tiek komplektēta 1. klase 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI:


IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA

Iekļaujošā izglītība tiek īstenota, katrā grupā integrējot vienu izglītojamo ar  speciālām vajadzībām. 

Pirmsskola

Grupiņa ĀBELE     

1.6-3 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)
 5. Grupiņa OZOLI
 6.  3-4 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:
  1. dzimšanas apliecības kopija,
  2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
  3. iesniegums *
  4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)

Grupiņa LIEPA 

5-6 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, bet ja ir šādi medicīnas dokumenti iepriekšējā mācību iestādē, atkārtoti nav jāveic med.apskate)

Pamatskola

2017 /2018 mācību gadā struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA ir no 1. līdz 7.klasei.

ASISTENTS : Izglītojamajam, ja nepieciešams asistents, skola to nodrošina likumā noteiktā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts , ja tam noteikta īpašā kopšana un ir saņemts iesniegums no vecākiem par šādu nepieciešamību)

1-7 klase – reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, 1.klasē vecāki iesniedz medicīnisko karti stājoties skolā, pārejot gada vidū vai no 2.klases līdz 9.klasei, šo medicīnas karti skoliņa saņem no iepriekšējās mācību iestādes),
 5. liecība 
 6. 1.klasi uzsākot, Izziņa par pabeigtu pirmsskolas izglītības iestādi ar pielikumu (izglītojamā spēju apraksts)

Skolā iespējams apgūt:

Licencētu, akreditētu pamatskolas programmu kods 21011111; 

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;

Pēc dokumentu iesniegšanas risinās pārrunas, ja skola un vecāki vienojas par turpmāko sadarbību, tiek slēgts sadarbības līgums par “bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem”.


Informācija: Struktūrvienības vadītāja Ligija Frišfelde
Izglītība pedagoģijas lauciņā: Pedagoģijas bakalaurs/ kvalifikācija Mājturības / ķīmijas skolotāja/ speciālais pedagogs
Sirdsdarbs: Kanisterapeits asistents (suņu terapija ar sertificētiem, apmācītiem suņiem)

Tālrunis saziņai: +37129218092

ZAĻĀS SKOLAS
e-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com

_________________________________________________________

skolas_iesniegums_zalaskola.docx

* Iesnieguma paraugs:

Lazdiņas privātās pamatskolas„Punktiņš”

Struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA

Vadītājai Ligijai Frišfeldei

 Vecāka Vārds Uzvārds______________________________

Vecāka Personas kods_____________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese vecākiem:______________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese bērnam______________________________

Reālā dzīvesvietas adrese______________________________

Tālruņa Nr.______________________________

e-pasts______________________________

iesniegums

 Lūdzu uzņemt manu bērnu _____________________________________________________________________________________________________________________________________

/Vārds Uzvārds, personas kods/

Lazdiņas privātās pamatskolas „Punktiņš” struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA , K.Baumaņa iela 1, Valmiera no 201__.gada ___._____________________ (lūdzam savu izvēli atzīmēt ar     x   )  :

 • ______ pirmsskolas izglītības programmas (izglītības programmas kods 01011111) apguvei;
 • ______ klasē pamatizglītības programmas (izglītības programmas kods 21011111) apguvei.
 • ______ klasē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ae garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) apguvei
 • ______ klasē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

Iepriekšējā izglītības iestāde: ___________________________________________________

Pielikumā: bērna medicīniska karte (veidlapa Nr.026/u)

 

______________________  /_____________________/

Vecāka paraksts                     Vārds Uzvārds

201__.gada ____.______________

Piezīme:

1) Iesniedzot iesniegumu, vecākiem lūgums uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kuru kopijas iesniegt ar šādu vecāku apliecinājuma uzrakstu uz kopijas:

Piekrītu kopijas iesniegšanai struktūrvienībai ZAĻĀ SKOLA

paraksts Vārds Uzvārds, vieta, datums

2) Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk (no 6 gadu vecuma) saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam.

3) Pirmsskolas izglītības apguvei virs strīpiņas jāieraksta grupiņas nosaukumu, kurā vēlas , lai bērns mācās:

1,6 līdz 3 gadi ĀBELE

3 līdz 4 gadi OZOLI

5 līdz 6 gadi LIEPA


 .