Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš", struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA un Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

Grupiņas ĀBELE, OZOLI un LIEPA nokomplektētas

Ja vēlies pievienoties mūsu pulkam, raksti iesniegumu un sūti to uz epastu (valmieraszalaskola@gmail.com) .

Tiklīdz vieta atbrīvosies, dosim ziņu!


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI:

IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA

Iekļaujošā izglītība tiek īstenota, katrā grupā integrējot vienu izglītojamo ar  speciālām vajadzībām.

 PIRMAJĀ KLASĒ IR VIENA BRĪVA VIETA IZGLĪTOJAMAJAM AR PROGRAMMU : 21015611 VAI 21015811

Pirmsskola

Grupiņa ĀBELE     

1.6-3 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)
 5. Grupiņa OZOLI
 6.  3-4 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:
  1. dzimšanas apliecības kopija,
  2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
  3. iesniegums *
  4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)

Grupiņa LIEPA 

5-6 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, bet ja ir šādi medicīnas dokumenti iepriekšējā mācību iestādē, atkārtoti nav jāveic med.apskate)

Pamatskola

2018 /2019 mācību gadā struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA ir no 1. līdz 9.klasei.

ASISTENTS : Izglītojamajam, ja nepieciešams asistents, skola to nodrošina likumā noteiktā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts , ja tam noteikta īpašā kopšana un.ir saņemts iesniegums no vecākiem par šādu nepieciešamību)

1-8.KLASE– reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, 1.klasē vecāki iesniedz medicīnisko karti stājoties skolā, pārejot gada vidū vai no 2.klases līdz 9.klasei, šo medicīnas karti skoliņa saņem no iepriekšējās mācību iestādes),
 5. liecība 
 6. 1.klasi uzsākot, Izziņa par pabeigtu pirmsskolas izglītības iestādi ar pielikumu (izglītojamā spēju apraksts)

Skolā iespējams apgūt:

Licencētu, akreditētu pamatskolas programmu kods 21011111; 

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811 ;

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;

Pēc dokumentu iesniegšanas risinās pārrunas, ja skola un vecāki vienojas par turpmāko sadarbību, tiek slēgts sadarbības līgums par “bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem”.


informācija: Struktūrvienības vadītāja Ligija Frišfelde
Izglītība pedagoģijas lauciņā: Pedagoģijas bakalaurs/ kvalifikācija Mājturības / ķīmijas skolotāja/ speciālais pedagogs
Sirdsdarbs: Kanisterapeits asistents (suņu terapija ar sertificētiem, apmācītiem suņiem)

Tālrunis saziņai: +37129218092

ZAĻĀS SKOLAS
e-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com

_________________________________________________________


* Iesnieguma paraugs SKOLA:

skolas_iesniegums_zalaskola_SKOLA.docx

* Iesnieguma paraugs pirmsskolai (bērnudārzam) :

pirmsskolas_iesniegums_zalaskola.docx

Iesniegto personas datu pārzinis ir Lazdiņas privātās pamatskolas “ Punktiņš”, struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

1) Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk (no 6 gadu vecuma) saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam.

2) Pirmsskolas izglītības apguvei virs strīpiņas jāieraksta grupiņas nosaukumu, kurā vēlas , lai bērns mācās:

1,6 līdz 3 gadi ĀBELE

3 līdz 4 gadi OZOLI

5 līdz 6 gadi LIEPA

SADARBĪBA PAR LĪDZMAKSĀJUMU, izglītības iestādes izmaksu segšanai, IR AR ŠĀDĀM PAŠVALDĪBĀM:

PIRMSSKOLA:

Valmiera, Rīga,  Burtnieku novads, Ozolnieku novads, Babītes novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Sigulda, Stopiņu novads

SKOLA:

Valmiera, Sigulda, Ķekava, Mārupe, Babīte


 .