Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

maksimālais pirmsskolas grupiņas lielums : 15 izglītojamie

maksimālais skolas klases lielums - 14 izglītojamie

strādājam visu vasaru bez pārtraukuma

Grupiņas ĀBELE, OZOLI un LIEPA 2019/2020 mācību gadā ir nokomplektētas.

Gan skolā , gan pirmsskolā speciālās programmas (21015611 un 21015811) vietas ir aizņemtas. 

2020/2021 mācību gadam speciālās programmas 1.klasē šobrīd ir aizņemtas. 

Ja vēlies pievienoties mūsu pulkam, raksti iesniegumu (skatīt zemāk...) un sūti to uz epastu (valmieraszalaskola@gmail.com) .

Tiklīdz vieta atbrīvosies, dosim ziņu!


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI:

IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA

Iekļaujošā izglītība tiek īstenota, katrā grupā integrējot vienu izglītojamo ar  speciālām vajadzībām no katras programmas.

ASISTENTS : Izglītojamajam, ja tas sasniedzis 5 gadu vecumu ir  nepieciešams asistents, skola to nodrošina likumā noteiktā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts , ja tam noteikta īpašā kopšana un.ir saņemts iesniegums no vecākiem par šādu nepieciešamību)

Licencētās programmas pirmsskolā ir ar šādiem kodiem: 01011111; 01015611;01015811;01015911.

 

Pirmsskola

Grupiņa ĀBELE     

1.6-3 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)
 5. Grupiņa OZOLI
 6.  3-4 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:
  1. dzimšanas apliecības kopija,
  2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
  3. iesniegums *
  4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts)

Grupiņa LIEPA

5-6 gadi - reģistrējoties jāiesniedz:

 1. dzimšanas apliecības kopija,
 2. jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija
 3. iesniegums *
 4. bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, bet ja ir šādi medicīnas dokumenti iepriekšējā mācību iestādē, atkārtoti nav jāveic med.apskate)

Pamatskola

2019 /2020 mācību gadā Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA  ir no 1. līdz 9.klasei.

ASISTENTS : Izglītojamajam, ja nepieciešams asistents, skola to nodrošina likumā noteiktā kārtībā (asistents izglītojamajam tiek nodrošināts , ja tam noteikta īpašā kopšana un.ir saņemts iesniegums no vecākiem par šādu nepieciešamību)

1-9.KLASE– reģistrējoties jāiesniedz:

dzimšanas apliecības kopija,
Jāuzrāda vai jāiesniedz: viena vecāka pases vai ID kartes kopija

iesniegums *

bērna medicīniskā karte (izsniedz katra ģimenes ārsts, 1.klasē vecāki iesniedz medicīnisko karti stājoties skolā, pārejot gada vidū vai no 2.klases līdz 9.klasei, šo medicīnas karti skoliņa saņem no iepriekšējās mācību iestādes),
liecība 
1.klasi uzsākot, Izziņa par pabeigtu pirmsskolas izglītības iestādi ar pielikumu (izglītojamā spēju apraksts)


Skolā iespējams apgūt AKREDITĒTAS (līdz 2025 gadam)

Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111; 

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811 ;

Speciālo pamatizglītības programmu, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;

Pēc dokumentu iesniegšanas risinās pārrunas, ja skola un vecāki vienojas par turpmāko sadarbību, tiek slēgts sadarbības līgums par “bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem”.

LĪGUMS TIEK SLĒGTS TIKAI KLĀTIENES TIKŠANĀS LAIKĀ. 


informācija: direktore Ligija Frišfelde
Izglītība pedagoģijas lauciņā: Pedagoģijas bakalaurs/ kvalifikācija Mājturības / ķīmijas skolotāja/ speciālais pedagogs
Sirdsdarbs: Kanisterapeits asistents (suņu terapija ar sertificētiem, apmācītiem suņiem)

Tālrunis saziņai: +37129218092

ZAĻĀS SKOLAS
e-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com

_________________________________________________________

*iesnieguma paraugs Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA (1.-9.klase 2019/2020.mācību gadā)

iesnieguma_veidlapa_zalaskola_pamatskola.docx

iesniegumaparaugs_ZALASKOLA_pirmsskola.docx

Iesniegto personas datu pārzinis ir Biedrība Sporta un izglītības centrs  ZAĻĀ SKOLA. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

1) Bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk (no 6 gadu vecuma) saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kuru pievieno klāt iesniegumam.

2) Pirmsskolas izglītības apguvei virs strīpiņas jāieraksta grupiņas nosaukumu, kurā vēlas , lai bērns mācās:

1,6 līdz 3 gadi ĀBELE

3 līdz 4 gadi OZOLI

5 līdz 6 gadi LIEPA&KĻAVA

SADARBĪBA par līdzmaksājumu vai savstarpējiem norēķiniem, izglītības iestādes izmaksu segšanai, IR AR ŠĀDĀM PAŠVALDĪBĀM:

PIRMSSKOLA:

Valmiera, Rīga,  Burtnieku novads,  Babītes novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Sigulda, Kocēnu novads

SKOLA:

Valmiera, Sigulda, Ķekava, Mārupe, Babīte

IZMAKSAS ar 2019.gada 1.septembri

Ja izglītojamajam seko pašvaldības līdzmaksājums


Pamatojoties uz 13.07.2017 Dibinātāju sapulces protokolu Nr. ZS2017.6-7/4&5-17/3

Iestāšanās nauda 240,00 eiro (var maksāt pa daļām)

Mēneša maksa SĀKOT AR 01.09.2019

Pamatojoties uz 24.07.2019 Dibinātāju sapulces protokolu Nr. 5-13/4 :

Pirmsskola: eur 130,00 mēnesī (otrais bērns 110.00, trešais bez maksas)

Skola: eur 150,00 mēnesī (otrais bērns 130,00, trešais bez maksas)

Ģimenēm, kurām ZAĻAJĀ SKOLĀ mācās vairāki bērni kā viens, izglītojamajiem ar speciālām un īpašām vajadzībām, īpaši apmaksas noteikumi, kas atrunāti sadarbības līgumā.


 .