foto Jānis Līgats


2018/2019 mācību gadā

Dibinātājs : Biedrība Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

Reģistrācijas Nr. 40008212207

Banka: SWEDBANKA , KONTS: LV81HABA0551036943143

SKOLA ( 1.klase un pirmsskolas grupa LIEPA)

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA


SKOLA (2. klase līdz 8. klase un divas pirmsskolas grupiņas OZOLI & ĀBELES)

Dibinātājs: SIA "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""

skola: Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš", struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA

Juridiskā adrese: Jāņa Asara 12, Jelgava, LV3001

Faktiskā adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

Reģ. Nr. 2812802996

Banka : UNIBANKA, konts: LV10UNLA0050021374136

mūs vēl var redzēt : FACEBOOK

Tālrunis: +37129218092

E-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com

https://www.facebook.com/zalaskolavalmiera/?ref=aymt_homepage_panel


*

*

*

 .