Foto: Jānis Līgats

PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "ZAĻĀ SKOLA"

Dibinātājs : Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA"

Adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

Reģistrācijas Nr. 40008212207

Banka: SWEDBANKA , KONTS: LV81HABA0551036943143

SKOLA ( 1.klase un pirmsskolas grupa LIEPA)

SKOLA (2. klase līdz 8. klase un divas pirmsskolas grupiņas OZOLI & ĀBELES)

Dibinātājs: SIA "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""

Skola: SIA "Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"", struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA

Juridiskā adrese: Jāņa Asara 12, Jelgava, LV3001

Faktiskā adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

Reģ. Nr. 2812802996

Banka : UNIBANKA, konts: LV10UNLA0050021374136

Tālrunis: +37129218092

E-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com

*

*

*

 .