ZAĻĀ SKOLA
 MĪLESTĪBAS PILNA VIDE - BĒRNA HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI          

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA ir vecāku veidota skola Valmierā . Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un tas ir pielāgots pirmsskolēnu un skolēnu vajadzībām, spējām un interesēm, savukārt nelielais pirmsskolēnu un skolēnu skaits nodrošina mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. 

  • Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, metodes
  • Mēs vērtējam skolēna personīgo izaugsmi un nesalīdzinām rezultātus starp skolēniem
  • Nodrošinām iekļaujošo izglītību - veicinām dzīves prasmju veidošanos, prasmi darboties patstāvīgi un sadarboties komandā, jaunu zināšanu lietošanu praksē, rīkošanos ar informāciju un tās interpretēšanu, mācām mācīties, uztvert objektus un apvienot tos jaunās formās. Empātijas skola ikdienā.
  • Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, metodes
  • Ikviens ir uzklausīts, skolotājs ir atbalsts bērna ideju un centienu īstenošanā, arī vides uzlabošanā

Skolai piešķirts Ekoskolu starptautiskais Zaļais karogs. Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, mūsu attieksmei pret veselību un vidi. Ekoskolu programmas saturs ir iekļauts mācību saturā – tas veicina dzīves prasmju veidošanos. No 2015./2016.mācību gada piedalāmies starptautiskos Ekoskolu projektos – “Ēdam atbildīgi!” un “Lielās augu medības” u.c. 

Arī 2019./2020. mācību gadā ZAĻAJAI SKOLAI - ZAĻAIS KAROGS


Atrodamies gandrīz pašā Valmieras centrā! Blakus Jaunatnes centram Vinda. Skaistā ēka , kuras īpašnieki ir Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, kurā arī kādreiz ir mājojusi skola. 

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201
Stiprām un laimīgām ģimenēm ir stipri, veseli un laimīgi bērni.

Laimīgiem skolotājiem ir laimīgi izglītojamie un līdz ar to laimīgi arī vecāki .Mūsu un vecāku galvenais uzdevums - darīt visu, lai ZAĻAJĀ SKOLĀ skolotāji ir laimīgi.  .