ZAĻĀ SKOLA
ZAĻĀ SKOLA ir vecāku veidota skola Valmierā un arī...Lazdiņas privātās pamatskolas "Punktiņš" struktūrvienība
 MĪLESTĪBAS PILNA VIDE - BĒRNA HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI          

* ZAĻĀ SKOLA mācību procesu organizē atbilstoši valstī noteiktajai likumdošanai.

* Mēs vērtējam skolēna personīgo izaugsmi un nesalīdzinām rezultātus starp skolēniem.

* Nodrošinām iekļaujošo izglītību.

* Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, metodes.


* Veicinām dzīves prasmju veidošanos, prasmi darboties patstāvīgi un sadarboties komandā, jaunu zināšanu lietošanu praksē, rīkošanos ar informāciju un tās interpretēšanu, mācām mācīties, uztvert objektus un apvienot tos jaunās formās.

* Neliels pirmsskolēnu un skolēnu skaits nodrošina mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. 

Mācību process ir pielāgots pirmsskolēnu, skolēnu vajadzībām, spējām un interesēm.

* Īstenojam starppriekšmetu saikni, veicinot pasaules uztveri kopumā – kā vienotu veselu.* Ikviens ir uzklausīts, skolotājs ir atbalsts bērna ideju un centienu īstenošanā, arī vides uzlabošanā.

* Vecāku dibinātā skolā, vecāki iesaistās skolas darbībā ar idejām un praktiski.

* Skolai piešķirts Ekoskolu starptautiskais Zaļais karogs. Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, mūsu attieksmei pret veselību un vidi. Ekoskolu programmas saturs ir iekļauts mācību saturā – tas veicina dzīves prasmju veidošanos. No 2015./2016.mācību gada piedalāmies starptautiskos Ekoskolu projektos – “Ēdam atbildīgi!” un “Lielās augu medības”. 

Arī 2018 / 2019 mācību gadā Zaļajai skolai - ZAĻAIS KAROGS !Darba laiks:

Darba dienās 7:00 - 19:00

(vai citi laiki, ja vien vecākiem būs šāda nepieciešamība)

Vadītājas pieņemšanas laiki: 

Pirmdienas 16:00 līdz 18:00 kā arī jebkurš cits  laiks,  iepriekš sazvanoties pa tālruni 29218092

Strādājam arī vasaras mēnešos 

Mūsējie arī Jelgavā ! 


www.punktins.lv

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201


Atrodamies gandrīz pašā Valmieras centrā! Blakus Jaunatnes centram Vinda. Skaistā ēka , kuras īpašnieki ir Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, kurā arī kādreiz ir mājojusi skola. 

BIEDRĪBA

Stiprām un laimīgām ģimenēm ir stipri, veseli un laimīgi bērni......

Laimīgiem skolotājiem ir laimīgi izglītojamie ....līdz ar to laimīgi  arī vecāki .

Mūsu, vecāku uzdevums - darīt visu, lai ZAĻAJĀ SKOLĀ skolotāji ir laimīgi.


 .