ZAĻĀ SKOLA
             MĪLESTĪBAS PILNA VIDE - BĒRNA HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI   
       
 ATBALSTS BĒRNIEM VISĀ LATVIJĀ UN NU, JAU VISĀ PASAULĒ!

 - Licencētas pirmsskolas izglītības programmas;
 - Licencētas pamatizglītības programmas (akreditētas līdz 2025.gadam);
 - Iekļaujošā izglītība;
 - Izglītība ģimenē (mājmācība):
   *pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);
   *sākumskolas izglītības ieguvei (1. - 6. klase);
 - Nodrošinām kvalitatīvu attālinātu mācību procesu (tālmācība):
   *pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);
   *pamatizglītības programmas ieguvei (1. - 9. klase).

 Nodrošinām veselīgas maltītes, kuras vasaras periodā gatavo mūsu kaimiņi, Bistro RIMANTS, tikai no augstvērtīgiem produktiem, gardas, daudzveidīgas un īpaši mīļā gaisotnē pagatavotas
 ievērojot arī īpašo bērnu prasības.

TURPINĀS UZŅEMŠANA PAMATSKOLĀ
  2020./2021. MĀCĪBU GADAM no 1. līdz 9. klasei

STRĀDĀJAM VISU VASARU 

Vasaras periodā nodrošinām bērnu pieskatīšanas pakalpojumus. Ja ir interese, tad dodies uz sadaļu :
PIRMSSKOLAS VASARAS GRUPA


KARJERAS IZGLĪTĪBA KOMPETENCĒS:  
 1.līdz 3.klases bērniem ir iespēja gūt jaunas iemaņas un prakses,  palīdzot audzinātājām pieskatīt mazākos skoliņas kolēģus, rotaļājoties ar tiem un pavadot laiku jēgpilni, gūstot jaunas iemaņas, kamēr vecāki atrodas darbā. Varbūt arī TU vari mazajiem parādīt savu labo piemēru un ko vērtīgu iemācīt!

Pirmajā skolas dienā, septembrī, mazos palīgus gaida lieli pārsteigumi!
                                                                         


Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju. 

  • Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, kā arī citas metodes kuras palīdz bērniem apgūt visu dzīvei nepieciešamo. 
  • Vērtējam skolēna personīgo izaugsmi un nesalīdzinām rezultātus starp izglītojamiem.
  • Pielietojam dzīvnieku (suņu, kaķu) asistētās terapijas metodes iekļaujošās izglītības nodrošināšanā.
  • Nodrošinām iekļaujošo izglītību - veicinām dzīves prasmju veidošanos, darboties patstāvīgi, sadarboties komandā, jaunu zināšanu pielietošanu praksē, rīkošanos ar informāciju un tās interpretēšanu, mācām uztvert objektus un apvienot tos jaunās formās. Empātijas skola ikdienā.
  • Ikviens ir uzklausīts, skolotājs ir atbalsts bērna ideju un centienu īstenošanā, arī vides uzlabošanā ap sevi
  • Skolai piešķirts Ekoskolu starptautiskais Zaļais karogs. Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, mūsu attieksmei pret veselību un vidi. Ekoskolu programmas saturs ir iekļauts mācību saturā – tas veicina dzīves prasmju veidošanos. Kopš 2014./2015.mācību gada piedalāmies starptautiskos Ekoskolu, un ne tikai, projektos – “Ēdam atbildīgi!” , “Lielās augu medības”, "Skolas piens un auglis" u.c.

Arī 2019./2020. mācību gadā ZAĻAI SKOLAI - ZAĻAIS KAROGS


Atrodamies gandrīz pašā Valmieras centrā! 
Blakus Jaunatnes centram Vinda. Skaistā ēka, kuras īpašnieki ir Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, kurā arī iepriekš mājojusi skola.  
Skolas teritorijā ir skaists parks, ar plašu zālāju, augļu un ogu dārzu, siltumnīcu. Ir lielas iespējas daudz laika pavadīt ārā, svaigā gaisā, iežogotā teritorijā, apgūstot dzīvei un sadzīvei nepieciešamās prasmes. 


Paldies, par iespēju būt kopā, vienā ēkā, tik ļoti draudzīgi un svētīgi.

logo

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201
Stiprām un laimīgām ģimenēm ir stipri, veseli un laimīgi bērni.

Laimīgiem skolotājiem ir laimīgi izglītojamie un līdz ar to arī laimīgi vecāki. 

Skolas un vecāku uzdevums ir darīt visu, lai ZAĻĀS SKOLAS skolotāji ir laimīgi.  .