Mēs strādājam jūsu bērnu sasniegumiem. ZAĻĀ SKOLA ir piemērota tieši Jūsu bērna attīstībai un izaugsmei. Bērna izglītība ir ikviena vecāka rūpe, tāpēc izvēlies ZAĻO SKOLU, jo mēs gādāsim par to, lai no pašas bērnības bērns izjustu pārliecību par saviem spēkiem un biežāk gūtu panākumus profesionālajā dzīvē, un ir vairāk apmierināts ar savu pozīciju sabiedrībā. 

Kāpēc mācīties ZAĻAJĀ SKOLĀ?

  • Individuāla pieeja katram bērnam, jo nelielais skolēnu skaits ļauj izprast ikviena skolēna vajadzības un atrast veiksmīgāko mācību stratēģiju.
  • Nodrošinām dažādus pulciņus un sporta aktivitātes, izbraucienus, nestandarta skolas ekskursijas, kā arī ēdināšanu līdz pat trim reizēm dienā.
  • Mēs esam ģimeniska skola. Aktīvs mācību process, kurā skolēns iemanto drosmi jautāt, apstrīdēt, diskutēt, apzinās savu pašvērtību. Organizējot klases, skolas pasākumus un priekšnesumus, ir nepieciešamība sevi motivēt, kas liek pierast dzīvot atbildīgā dzīves pozīcijā, nevis paļauties, ka vienmēr jau būs kāds par mani labāks, kas to izdarīs. 
  • Ģimeniskas attiecības stundu laikā, kā arī pēcpusdienas nodarbībās.
  • Katra bērna vispusīga attīstība radošā un draudzīgā skolas vidē.
  • Motivēta skolotāju komanda, kura ir gatava sadarbībai ar Jūsu bērnu, jebkurā brīdī.
  • Pedagoģiskās inovācijas, balstoties uz jaunākajiem izglītības prakses piemēriem.
  • Mūsdienīga skolas vide.
  • Interaktīvi risinājumi — modernai domāšanai un attīstību veicinošai videi. Interaktīvie risinājumi ir lielisks veids, kā uzlabot komunikāciju ar skolēnu.
  • Skola, kura ir piemērota tieši jūsu bērna attīstībai un izaugsmei.

JA VĒLIES MĀCĪTIES ZAĻĀ SKOLĀ, TAD Spied šeit