Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

Rotaļnodarbību saraksts 3-4gadīgu bērnu grupā “Ozols”

2021./2022. mācību gadā

 

  Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena
 CeturtdienaPiektdiena 
 Mācību
jomas
 1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
zālē plkst.9.40
  1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
  1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

  1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
zālē plkst.9.30
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
  1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
zālē plkst.9.40