Par mums:


Bērnu čalas, smiekli, raudas, sīku soļu dipoņa.

Gaišs mājīgums, mazliet romantikas un bērnišķīgas telpas.
Visapkārt liela rosība.
Krāsas, grāmatas, spēles, rotaļas, pasakas, dejas, mūzika, diendusa.
Daudzi pētoši acu skati un smaidi...
Tā ir grupa - “KĻAVA”