Par mums:


Bērnu čalas, smiekli, raudas, sīku soļu dipoņa. 

Gaišs mājīgums, mazliet romantikas un bērnišķīgas telpas.

Visapkārt liela rosība.

Krāsas, grāmatas, spēles, rotaļas, pasakas, dejas, mūzika, diendusa.

Daudz pētošu acu skatu un smaidu.

Tā ir grupa - “KĻAVA”.