Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Rotaļnodarbību saraksts 3-4gadīgu bērnu grupā “Bērzs”

2022./2023. mācību gadā

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību jomas 1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma plkst.10.10 6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.10.101. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma1.. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
3. Dabaszinību mācību  joma
4. Tehnoloģiju mācību joma
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma plkst.10.10


1. Latviešu valodas mācību joma
2. Matemātikas mācību joma
 3. Dabaszinību mācību  joma
 4. Tehnoloģiju mācību joma
 5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma