Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

Rotaļnodarbību saraksts 1,5-3gadīgu bērnu grupā “Ābele”

2021./2022. mācību gadā

  Pirmdiena Otrdiena TrešdienaCeturtdiena Piektdiena 
 Mācību
jomas
1. Latviešu valodas mācību joma 
2. Matemātikas mācību joma 
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 
zālē plkst.9.10
 1. Latviešu valodas mācību joma 
2. Matemātikas mācību joma 
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
1. Latviešu valodas mācību joma 
2. Matemātikas mācību joma 
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
 1. Latviešu valodas mācību joma 
2. Matemātikas mācību joma 
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
zālē plkst.9.00
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 1. Latviešu valodas mācību joma 
2. Matemātikas mācību joma 
3. Dabaszinību mācību  joma 
4. Tehnoloģiju mācību joma 
5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
zālē plkst.9.10