Pirmsskolā bērns gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to, kā notiekošais savstarpēji mijiedarbojas. Viņš kļūst arvien patstāvīgāks. Bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās pieredze. Tā ietekmē personības veidošanos un to, vai viņš mācīsies ar prieku, vai spēs koncentrēties, izzināt lietas, parādības, sakarības. Šī pieredze ir pamats turpmākajām skolas gaitām.

Pirmsskolēna galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni atbilstīgi savām spējām mācās rotaļājoties integrētā rotaļnodarbībā visas dienas gaitā telpās un ārā. Tādējādi bērni ar rotaļu palīdzību iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, apgūst caurviju prasmes, kā arī attīstīta ieradumus un tikumus, kas balstīti vērtībās.

Mācības tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas.

Kopš brīža, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, viņs sāk gatavoties mācībām skolā. No piecu gadu vecuma bērnu izglītība ir obligāta. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Pirmsskolēnu grupas:

Ābele - 1.6 - 3 gadīgi bērni

* Rotaļnodarbību saraksts
Dienas gaita

Ozols - 3 - 4 gadīgi bērni

* Rotaļnodarbību saraksts
Dienas gaita

Kļava - 4 - 5 gadīgi bērni

* Rotaļņodarbību saraksts 
* Dienas gaita 

Liepa - 5 - 6 gadīgi bērni

* Rotaļnodarbību saraksts
* Dienas gaita