Maksimālais pirmsskolēnu skaits grupā - 15 izglītojamie.
Strādājam visu vasaru bez pārtraukuma.


 .