ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. MĀCĪBU GADā

PIRMSSKOLAS GRUPĀ LIEPA

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena 

Sociālās zinības un ētika, Dabaszinības, Latviešu valoda

Vizuālā māksla

09.00

Mūzika 

Mājturība un tehnoloģijas

09.00

Mūzika 

Matemātika, Mājturība un tehnoloģijas 

Vizuālā māksla

 

Matemātika


Mājturība un tehnoloģijas

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

10.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Sociālās zinības un ētika, Dabaszinības, Latviešu valoda

Vizuālā māksla

9.00

Mūzika 

Mājturība un tehnoloģijas

9.00

Mūzika 

Matemātika, Mājturība un tehnoloģijas

 

Vizuālā māksla


Matemātika 


Mājturība un tehnoloģijas

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

11.30

Fiziskā izglītība un veselība

10.30

Fiziskā izglītība un veselība

 

 

 

Integrētie mācību priekšmeti un mācību satura jomas

Integrētie mācību priekšmeti

Mācību satura jomas

1. Sociālās zinības un ētika

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

2. Dabaszinības

Iepazīstināšana ar dabu

3. Latviešu valoda

 

1. Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē

2. Literatūra

4. Matemātika

1. Matemātika

2. Konstruēšana

5. Mājturība un tehnoloģijas

1. Rokdarbi/mājturība 

2. Aplicēšana

3. Konstruēšana

6. Vizuālā māksla

1. Zīmēšana

2. Veidošana

7. Fiziskā izglītība un veselība


Sports

8. MūzikaMūzika

 


 .