Pirmsskolas vecuma bērns skolai tiek sagatavots kopš brīža, kad viņš sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. No piecu gadu vecuma bērnu izglītība ir obligāta. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
Pirmsskolēna galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni atbilstīgi savām spējām mācās rotaļājoties integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā telpās un ārā. Tādējādi bērni ar rotaļu palīdzību iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, apgūst caurviju prasmes, kā arī attīstīta ieradumus un tikumus, kas balstīti vērtībās.
Mācības tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas.
  
Mēs esam "Liepa". Katru nedēļu “Liepa” vecāki grupas WhatsApp saņem informāciju par plānotajām aktivitātēm un arī paveikto.

Grupa “Liepa” sevī apvieno valstī noteikto kārtību, prasības un atbilstīgi tās nosaukumam sevī meklē, atrod un godā tur liepas īpašības.

LIEPAS APRAKSTS:

Vasarzaļš, vidējs līdz liels (augstums var būt līdz 25 m) liepu dzimtas koks. Var būt arī krūmveidīga. Miza gluda, tumšpelēka, vecākiem kokiem rievaina. Koksne mīksta. Vainags plašs. Apzāģējot dzen atvases. Pumpuri ovāli. Lapas veselas, uz zariem pamīšus, plati olveidīgas (garumā, platumā 2-8 cm), mala zobaina, gals smails, pamats nesimetriski sirdsveidīgs. Kāta garums ir aptuveni puse no plātnes garuma. Lapas apakšpusē dzīslojuma stūros rūsganu matiņu pušķi. Ziedi īpatnējā divžuburī, kam ziedkopas ass līdz pusei saaugusi ar lancetisku (garumā 3-7 cm, platumā 1-1.5 cm), dzeltenīgi baltu seglapu. Ziedi bāli dzelteni, kauslapas ātri nobirst. Ziedi ļoti smaržīgi, putekšņlapu katram ziedam daudz (ap 15-40). Auglis - šķautņains un apmatots, ieapaļš (garumā ap 0.7 cm) riekstiņš. Zied jūnijā un jūlijā.

IZPLATĪBA:

Eirāzijā sastopama suga.Latvijā bieži visā teritorijā. Valmierā , arī mūsu skolas teritorijā.

BIOTOPI:

Sastopama auglīgos mežos, galvenokārt piemistrojumā un pamežā. Tīraudzēs reti. Bieži stādījumos vecos parkos un pie viensētām.

ĪPAŠAS NORĀDES:

Labs nektāraugs. Dekoratīvs koks.

Grupiņas LIEPA norādes: ĪPAŠI GARDA UN VESELĪGA TĒJA, UN BITĪŠU SAVĀKTS LIEPZIEDU MEDUS, IR ĪPAŠI GARDS!

 uz kompetencēm balstīta izglītība caur mācību vielu, vidi, dabu, ekoloģiju, izaugsmi, empātiju ..... kopš 2013. mācību gada.


 .