Sporta skolotāja EVITA KORNETE

Mūzikas skolotājas LIENE BABRE (dekrēta atvaļinājumā), ILUTA DUNDERE

Mājturība un tehnoloģijas  ILUTA DUNDERE

Mājturība un tehnoloģijas zēniem (7.klase) ULDIS ŽĪGURS

Angļu valoda ILZE VEHI

Krievu valoda INA TUŅĶELE

Vācu valoda ANITA LUTERE

Vizuālās mākslas skolotāja EVA BREMPELE (dekrēta atvaļinājumā), ANITA PEIČA

Vēstures skolotājs NILS MOSEJONOKS

Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja ŅILA ZAICEVA .