4. līdz 6.klases skolotāja un 7.klases audzinātāja 

LĪVA HASANI


 .