2. un 3.klases skolotājas:

LINDA RUDZĪTE(dekrēta atvaļinājumā)

LĪGA VEĢERE (dekrēta atvaļinājumā)

LINDA VIŠA


 .