Valsts pārbaudes darbi 2017./2018. mācību gadā

3. klases izglītojamiem Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

        latviešu valodā –  rakstu daļa – 22. februārī; mutvārdu daļa – 2018. gada. 19 februārī;

        matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28.februārī

6. klases izglītojamiem Diagnosticējošie darbi notiek:

       latviešu valodā –  rakstu daļa – 21. februārī; mutvārdu daļa –  2018. gada 19. februārī;

        matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;

       dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

 


 .