Privātās pamatskolas "Punktiņš" struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA  ir akreditēta vispārējās pamatizglītības iestāde, kurā darbosies 1.-9. klase. 
struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA darbu uzsāka 2013. gada 2. septembrī.  
2013/2014 mācību gads 1 klase līdz 3 klase
2014.gada 13.maijā gan skolai, gan pamatizglītības programmai tiek nokārtota akreditācija uz 6 gadiem (līdz 12.05.2020)
2014/2015 mācību gadā 1 klase līdz 4 klase
2015/2016 mācību gadā 1 klase līdz 5 klase
2016/2017 mācību gadā 1 klase līdz 6 klase

2017/2018 mācību gadā 1.klase līdz 7.klase

struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA, tiek realizēta Pamatizglītības programma (kods 21011111), kā arī iekļaujošā izglītība : Speciālās pamatizglītības programma , izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem (kods 21015611) 

Mūsu skoliņas sirdsgudrās skolotājas mācību procesu bagātina ievērojot  Montessori pedagoģiskos principus: ar bērna paša pieredzi, praktiskajiem darbiem, sociālajiem kontaktiem, pētījumiem un vērojumiem uztvert un izprast zināšanu kopumu atbilstoši valsts standarta un mācību programmu prasībām. Tiek izmantota individuāla pieeja un dažādas pedagoģijas metodes, lai bērniem būtu vieglāk uztvert, mācīties un iemācīties un galvenais, saprast, kam dzīvē tas viss ko mācās var noderēt . 2017.gada augustā BRĪVDABAS pedagoģijas principi un metodes seminārs divu dienu garumā, iedeva vēl lielāku pārliecību, ka kompetenču pieeja mūsu skoliņā rit savu gaitu un arā mācīties dosimies vēl biežāk kā līdz šim!

Svarīgi ka :

- pamatskolas un speciālās  programmas ir akreditētas,

- ir  mājīgas telpas Kārļa Baumaņa ielā 1, pirmsskolai un Veides ielā 2, skolai un pirmsskolai. Gan viena, gan otra ēka atrodas tuvu Valmieras centram.

- ir mīļi, bet prasīgi skolotāji,
- ir pedagoģiskā vīzija par to, kādai jābūt skolai,

- nav mājasdarbi to ierastajā izpratnē,

- ir EKO karogs, eko skolas programma tiek integrēta mācību saturā, piedalāmies dažādos ar EKO saistītos un citos projektos .

- ir nelielas klases (grupas) , ne vairāk kā 12 bērni, tas dod iespēju attīstīt katra individuālās vajadzības, ievērot individuālo tempu. Mācīšana un mācīšanās, iekļaujot arī bērna patstāvīgu mācīšanos, notiek vienlaidus procesā.

Bērna zināšanas, prasmes un iemaņas tiek regulāri diagnosticētas. Tas dod iespēju arī vecākiem vērot un vērtēt bērna attīstības ritumu un veidošanos.

Arī ar vecākiem saziņa ir ar individuālu pieeju.

No 2017/2018 mācību gada ir ieviesta e-klase SKOLAI


 .