Pirmsskolas skolotāja:

IEVA MANGULE

Skolotāja  palīgs : Laura Giņko 

Sadarbībā ar  Biedrību "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA" ,  Atbalsta pasākumu "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", un Nodarbinātības Valsts aģentūras, Valmieras nodaļu. .