LAIKS

DIENAS GAITA

RĪTA CĒLIENS

7.40-8.20

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

8.20-8.30

Gatavošanās brokastīm

8.30-8.50

Brokastis

8.50-9.00

Gatavošanās rotaļnodarbībām

9.00

Rīta aplis, rīta vingrošana

Rotaļnodarbības telpā un/vai dabā

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, aktivitātes dabā

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sociālās zinības un ētika, Dabaszinības, Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas


9.00 Mūzika

9.00 Fiziskā izglītība un veselība

Matemātika, Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla

Matemātika

15.30 Mūzika

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

11.30 Fiziskā izglītība un veselība

Mājturība un tehnoloģijas

Fiziskā izglītība un veselība


12.00-12.10

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

12.10-12.40

Pusdienas

12.40-15.00

Gatavošanās atpūtai, atpūta

PĒCPUSDIENAS CĒLIENS

15.00-15.10

Celšanās, gatavošanās launagam

15.10-15.30

Launags

15.30-19.00


Rotaļas, darbs, individuālais darbs

Gatavošanās pastaigai, pastaiga .