LAIKS

DIENAS GAITA

RĪTA CĒLIENS

7.00-8.20

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

8.20-8.30

Gatavošanās brokastīm

8.30-9:00

Brokastis

9.00-9.05

Gatavošanās rotaļnodarbībām

9.05

Rīta aplis, rīta vingrošana

Rotaļnodarbības telpā un/vai dabā

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, aktivitātes dabā

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sociālās zinības un ētika, Dabaszinības, Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas


 Mūzika

 Fiziskā izglītība un veselība

Mūzika / Ritmika

Vizuālā māksla

Matemātika

Matemātika, Mājturība un tehnoloģijas

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

Mājturība un tehnoloģijas

Fiziskā izglītība un veselība


11.20

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

11:30

Pusdienas

12.00

Gatavošanās atpūtai, zobiņu mazgāšana, atpūta

PĒCPUSDIENAS CĒLIENS

~15.00

Celšanās, gatavošanās launagam (katrs bērniņš guļ tik ilgi, cik guļ)

~15:00

Launags

15.30-19.00


Rotaļas, darbs, individuālais darbs

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

Došanās mājās .