Maksimālais pirmsskolas grupiņas lielums ir 15 izglītojamie.
Strādājam visu vasaru bez pārtraukuma.


 .