ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. MĀCĪBU GADā

PIRMSSKOLAS GRUPĀ OZOLS


Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sociālās zinības un ētika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Fiziskā izglītība un veselība

Mūzika 10:00

Fiziskā izglītība un veselība

Mūzika 10:00

Vizuālā māksla

Fiziskā izglītība un veselība

Matemātika

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijasIntegrētie mācību priekšmeti un mācību satura jomas

Integrētie mācību priekšmeti

Mācību satura jomas

1. Sociālās zinības un ētika

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

2. Dabaszinības

Iepazīstināšana ar dabu

3. Latviešu valoda


1. Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē

2. Literatūra

4. Matemātika

1. Matemātika

2. Konstruēšana

5. Mājturība un tehnoloģijas

1. Rokdarbi/mājturība

2. Aplicēšana

3. Konstruēšana

6. Vizuālā māksla

1. Zīmēšana

2. Veidošana

7. Fiziskā izglītība un veselība

Sports

9. Mūzika

Mūzika


.

 .