DIENAS REŽĪMS

7:20-8:20 Ierašanās skoliņā, rotaļas, individuālais darbs ar bērniem

8:30-9:00 Brokastis

9:00-11:00 Rīta aplis, rotaļnodarbības, darbošanās ar Montessori materiāliem

11:00-11:40 Gatavošanās pastaigai, došanās pastaigā

11:40-12:30 Pusdienas

12:30-15:00 Gatavošanās diendusai un diendusa

15:00-15:30 Rotaļnodarbības

15:30-16:00 Launags

16:00-19:00 Pastaiga, rotaļas pagalmā, individuālais darbs ar bērniem .