DIENAS REŽĪMS

7:20 - 8:20 Ierašanās skoliņā, rotaļas, individuālais darbs.

8:30 - 9:00 Brokastis.

9:10 - 10:40 Rotaļnodarbības un laiks bērnu brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.

10:40 - 11:20 Gatavošanās pastaigai, pastaiga, vērojumi dabā, rotaļas grupas laukumā.

11:20 - 12:00 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas

12:00 - 15:00 Gatavošanās diendusai, diendusa.

15:00 - 15:30 Rotaļas, gatavošanās launagam.

15:30 - 16:00 Launags.

16:00 - 19:00 Rotaļas,  individuālais darbs, rotaļas grupas laukumā.


 .