DIENAS REŽĪMS

jaukta vecuma (1. jaunākā, 2. jaunākā) grupā ĀBELE

Rotaļnodarbības visā dienas gaitā telpās un ārā
No plkst. 7:00 Bērnu ierašanās
8.20 Brokastis
9.00 Rīta aplis
11.40 Pusdienas
12.30 - 15.00 Atpūta
15.20 Launags
Līdz plkst.19.00 Bērnu došanās mājās

 .