Izglītojamajiem, kuriem ir noteikta īpaša kopšana, speciāla programma, likumā noteiktajā kārtībā nodrošinām pedagoga palīgu, izglītojamā asistentu.


 .