ZAĻĀ SKOLA - EKOSKOLA

struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA Ekoskolu programmā darbojas jau no 2014/2015 mācību gada

2015  gads - EKOSKOLAS SERTIFIKĀTS

2016  gads - ZAĻAIS KAROGS

2017  gads - ZAĻAIS KAROGS .