Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA "

2013.gada 08.augustā, ceturtdienas pēcpusdienā vecāki, produktīvas “PRĀTA VĒTRAS ” rezultātā, pieņēma lēmumu SKOLAI BŪT – ZAĻAJAI SKOLAI BŪT!!! …….un šajā mirklī nevienam nevarēja ienākt prātā, ka šis foto būs tik nozīmīgs un vēsturisks.

Biedrība dibināta 2013.gada 04.jūlijā.


Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA VALDES LOCEKĻU SARAKSTS

Valdes priekšsēdētājs: Ligija Frišfelde 

Valdes loceklis:  Arvis Piziks

Valdes loceklis: Gatis Tams 

Valdes loceklis:  Gunita Amoliņa

2014.gada 20.janvārī Biedrība ieguva Sabiedriskā labuma statusu. .